Tegemoetkomingen personen met een handicap

Integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap die omwille van hun verminderde zelfredzaamheid extra kosten hebben om zich te integreren of op bijzondere voorzieningen een beroep moeten doen, kunnen recht hebben op een integratietegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van uw medische en financiële situatie en kan aangevraagd worden vanaf 21 jaar tot 65 jaar.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Mensen met een handicap die onvoldoende inkomsten uit arbeid kunnen verwerven en die evenmin over voldoende andere inkomsten beschikken, kunnen recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van uw medische en financiële situatie en kan aangevraagd worden vanaf 21 jaar tot 65 jaar.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Mensen vanaf 65 jaar kunnen omwille van verminderde zelfredzaamheid of een gebrek aan zelfredzaamheid, recht hebben op een tegemoetkoming op een zorgbudget ouderen met een zorgnood. Het recht op de tegemoetkoming is afhankelijk van uw medische en financiële situatie.

Afdeling Vlaamse sociale bescherming
Tel 02 553 36 75
thabvsb@zorg‑en‑gezondheid.be
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
www.vlaamsesocialbescherming.be