Seniorenverenigingen

Erkenning als seniorenvereniging

Wat?
Lievegem wil ook de komende jaren volop inzetten op het verenigingsleven. Voortaan kan elke Lievegemse vereniging, ook een startende vereniging, zich laten erkennen door het gemeentebestuur. Een erkenning geldt voor een volledige legislatuur. Een erkenning als Lievegemse vereniging impliceert volgende voordelen:

  • De vereniging kan gebruik maken van de materialen uit de gemeentelijke uitleendienst.
  • De vereniging kan genieten van een verlaagd tarief voor de huur van gemeentelijke infrastructuur.
  • De vereniging kan gebruik maken van de kopiemogelijkheid in de Lievegemse bibliotheken. Jubilerende verenigingen komen in aanmerking voor een bijkomende subsidie.
  • De activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden via de gemeentelijke communicatiekanalen, in overeenstemming met de geldende publicatievoorwaarden.

Hoe?
Voldoet jouw vereniging aan bepaalde extra voorwaarden, dan kan je als sectorspecifieke vereniging (jeugd, sport, cultuur, senioren) erkend worden. Elke vereniging kan slechts 1 sectorspecifieke erkenning krijgen. Meer info over deze aanvraag vind je hier

 

Subsidies voor seniorenverenigingen

Erkende seniorenverenigingen kunnen subsidies ontvangen van het gemeentebestuur voor hun werking en voor de organisatie van vrijetijdsactiviteiten. De subsidiëring van een erkende seniorenvereniging heeft tot doel de activiteiten die de seniorenverenigingen organiseren te waarderen.
De subsidiëring bestaat uit een vaste basissubsidie en een variabele werkingssubsidie. Alle erkende seniorenverenigingen kunnen een basissubsidie aanvragen voor hun werking. De basissubsidie bestaat uit een vast bedrag per werkingsjaar. De basissubsidie kan aangevuld worden met een variabele werkingssubsidie.

De variabele werkingssubsidie is een subsidie voor de grondslag van elke erkende seniorenvereniging, namelijk het organiseren van vrijetijdsactiviteiten.

Deze subsidie wordt berekend op basis van vier criteria:

  • Leden
  • Activiteiten: aantal georganiseerde activiteiten tijdens het voorbije werkingsjaar.
  • Vorming
  • Publicatie: inzet op digitalisering/website/tijdschrift

Hoe?
Meer info en het aanvraagformulier kan je hieronder terugvinden.