Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan

Elke gemeente of stad in België is verplicht een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te maken dat het multidisciplinair optreden regelt en de algemene richtlijnen en de nodige informatie bevat om het beheer van een noodsituatie te verzekeren.

De rampenplanning ontstaat in de gemeentelijke veiligheidscel. Deze cel bestaat uit de verantwoordelijken van de verschillende disciplines van de rampenplanning zoals politie, brandweer, civiele bescherming, logistieke en medische hulpverlening en informatie van de bevolking.

De veiligheidscel brengt de risico's in kaart, bespreekt de problemen met de verschillende disciplines en maakt actiekaarten op. Dit alles wordt opgenomen in een aantal nood- en interventieplannen. De veiligheidscel zorgt ervoor dat deze plannen regelmatig getoetst en ingeoefend worden. Daarnaast adviseert de veiligheidscel de burgemeester tijdens crisissituaties.

De gemeentelijke veiligheidscel is samengesteld uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning  en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines:

  1. hulpverleningsoperaties (brandweer en civiele bescherming)
  2. medische hulpverlening
  3. politie
  4. logistieke steun (brandweer, civiele bescherming en andere diensten)
  5. informatie voor de bevolking en de media