Buurtfeest Lievegem

Organiseer jij een buurtfeest in je wijk of straat? Wist je dat je daarvoor een subsidie kan krijgen van de gemeente? Gemeentebestuur Lievegem verleent subsidies voor de organisatie van buurt-, wijk- of straatfeesten.
Het doel is de gemeenschapszin stimuleren, sociale contacten bevorderen, mensen samenbrengen door middel van culturele, sport- en/of ontmoetingsactiviteiten

Wanneer het buurtfeest zich richt tot alle bewoners van de bedoelde buurt wijk of straat en plaatsvindt op Lievegems grondgebied kan je een subsidie van 150 euro ontvangen.

Voor de uitgebreide voorwaarden waaraan moet worden voldaan verwijzen we door naar onderstaand reglement.
Het aanvragen van een buurtfeest kan via onderstaand formulier. De aanvraag moet ten laatste 2 maand voor het evenement ingediend worden.