Verkiezingen 26 mei

Op 26 mei stemmen we voor het Europese, Vlaamse en federale parlement. Je kan bij afwezigheid ook stemmen met volmacht.

We stemmen op zondag 26 mei voor het Europese, Vlaamse en Federale parlement! In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen om je stem uit te brengen. In dat geval kun je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De politierechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Wanneer kan je een volmacht geven? 

Reden

Wat heb je nodig?

medische redenen

een doktersattest

Beroepsredenen (binnen- of buitenland)

werknemers: een attest van jouw werkgever (verblijven andere leden van jouw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)
zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt

studieredenen

een attest van de instelling waar je les volgt

een verblijf in het buitenland wegens privéredenen

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

geloofsovertuiging

Een attest van de religieuze overheid

 

Wie kun je aanwijzen?

Je kunt jouw volmacht aan elke andere Belgische kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in jouw stembureau.

Wat moet je als volmachtgever doen?

  • Eerst vul je een volmachtformulier in via website Verkiezingen.fgov.be of gratis aanvragen bij team Burgerzaken.
  • Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen
  • Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Wat breng je mee op de dag van de verkiezingen?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten: 

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van je afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief

INFO

burger@lievegem.be, 09 396 23 00