Inventarisatie stormschade

De stormwinden die op 10 maart 2019 over Lievegem raasden, hebben heel wat schade aangericht. 
Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. De gemeente maakt daarom een inventaris op van alle schade. Geef dus zeker je stormschade door.

Verzekering

Neem in eerste instantie contact op met je verzekeraar. Meestal is stormschade opgenomen in de brandverzekering. Daarnaast zijn er wellicht ook schadegevallen die de verzekering niet dekt. Overloop dus zeker alle schade die je geleden hebt met je verzekeraar. Hij of zij zal je een duidelijk antwoord kunnen geven op je vragen.

De gemeente inventariseert, dit is dus geen aangifte

De gemeente Lievegem maakt een inventaris op van de schadegevallen. Op basis van die gegevens beslist de Vlaamse Regering of de storm een ramp is. Wanneer de Vlaamse Regering beslist om die storm als ramp te erkennen, dan krijg je nog enkel kosten terugbetaald.

Voor alle duidelijkheid:

  • De gemeente beslist niet of iets in aanmerking komt, of er iemand geld krijgt en hoe groot dat bedrag is.
  • Als een storm als ramp erkend wordt, moet je zelf een volledig dossier indienen bij het Rampenfonds. Verzamel daarom nu al bewijsmateriaal (foto’s, interventieverslagen brandweer, facturen herstellingen ...) om dat dossier te staven.
  • Geef alle stormschade door voor de inventaris. Ook de schade die al door de verzekering gedekt is. Het is belangrijk dat de Vlaamse Regering een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt.

Melden doe je door hier te klikken. Zorg ervoor dat alle meldingen voor 10 mei bij ons terecht komen.