FUSIE LOVENDEGEM, WAARSCHOOT EN ZOMERGEM

De gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben op 21 december 2017 de fusie van de drie gemeenten definitief goedgekeurd. De Vlaamse overheid neemt 12,9 miljoen euro schulden over van de drie gemeenten.
De nieuwe gemeente zal 26.000 inwoners tellen en krijgt de naam Lievegem. Klik op deze link voor het integrale fusierapport.

 

Voordelen voor de inwoners
Vlaanderen neemt 12,9 miljoen euro aan schulden over van onze drie gemeenten. Onder andere daardoor kan de nieuwe gemeente de algemene gezins- en bedrijfsbelasting afschaffen de personenbelasting verlagen naar 7% en de onroerende voorheffing naar 1325 opcentiemen gebracht. Op die manier genieten alle inwoners van een financieel voordeel. Maar de voordelen zijn niet alleen van financiële aard. Door te fusioneren wordt de dienstverlening (ook de digitale) versterkt en kunnen we beter inspelen op de nieuwe noden aan een betaalbare prijs. We bundelen de expertise van onze diensten. Het gemeentehuis blijft open in de drie gemeenten en we blijven inzetten op vrije tijd, voet- en fietspaden, wegen en rioleringen, jeugdwerk en kwalitatieve kinderopvang. Ook de nieuwe uitdagingen zoals klimaat, vergrijzing en communicatie krijgen een plaats.

Inspraak

De inwoners zullen intensief betrokken worden via info- en inspraakmomenten. 

Infomomenten

De eerste infoavonden werden op volgende momenten gepland:

•    op 11 oktober om 20.00 u. in GC 't Schaapstuk Zomergem

•    op 12 oktober om 20.00 u. in de raadzaal in Lovendegem (achter het Sociaal Huis)

•    op 16 oktober om 20.00 u. in De Kring in Waarschoot

Op deze avonden werden argumenten voor de fusie aangehaald en kregen de aanwezigen de kans om hun vragen te stellen. De antwoord op die vragen vind je terug op onze website.

 

Burgerforum

Op 23 november organiseerden we een burgerforum voor alle inwoners van de drie gemeenten. We nodigden de mensen uit om in groepen na te denken over de fusie, plannen en voorstellen uit te werken en bedreigingen te signaleren. De avond leverde veel stof tot nadenken op en de verschillende werkgroepen kunnen er mee aan de slag.

 

Kies de naam van de nieuwe gemeente

De keuze van de naam voor de nieuwe gemeente maakt ook deel uit van het inspraakproces. Tot eind oktober konden onze inwoners suggesties doen en een naam indienen die op 30 oktober door een volksjury van 47 inwoners van ongeveer 600 suggesties gereduceerd werden tot een top 4: Lievebeke, Lievegem, Lieveland en Midden-Meetjesland.

Tussen 6 en 26 november konden alle inwoners ouder dan 12 stemmen op hun favoriete naam. 4.110 mensen brachten een stem uit op de nieuwe naam. Op vrijdag 1 december werd de naam onthuld in Kokorico, vlak bij het punt waar de drie gemeenten samenkomen.

Dit waren de resultaten:

 

Totaal aantal stemmen 4.110
Lievegem 2.260
Lieveland 1.045
Lievebeke 547
Midden-Meetjesland 258

 
Volgende stappen
De fusie zal goed voorbereid worden. Er zijn verschillende werkgroepen met ambtenaren en politici. Het traject van inspraakmomenten met inwoners loopt parallel.