Algemene info over het Coronavirus COVID-19

Voor alle info over dit virus, vragen en antwoorden kan je terecht op

https://www.info-coronavirus.be/nl/
0800 14 689

Also in other languages/Aussi dans d'autres langues/Auch in anderen Sprachen/También en otros idiomas/ أيضا بلغات أخرى
https://www.info-coronavirus.be/en/translation


Vanaf wanneer treden alle maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 in werking?

De maatregeln zijn van kracht tot en met 7 juni 2020. Verschillende maatregelen worden nu stelselmatig afgebouwd. Deze maatregelen kunnen op ieder moment verlengd of afgezwakt worden.
Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden tot en met 8 juni 2020

Wat betekent een federale fase voor de reeds genomen besluiten?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het ministerieel besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgisch grondgebied.

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Wanneer de federale maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het ministerieel besluit), zijn de sancties, voorzien in de artikels 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007, van toepassing. De nadruk ligt op preventie, dialoog en burgerzin.
De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet. Er komen boetes voor wie de nieuwe regels niet respecteert: zowel voor wie zich niet aan het samenscholingsverbod (gezin + 1 extra persoon is het maximum) houdt, als voor bedrijven die de regels niet respecteren. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert een gevangenisstraf van 3 maanden en een boete tot 4.000 euro. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes

Wat als je vindt dat de social distancing op jouw werkplek niet gerespecteerd wordt?

Volg dit stappenplan: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/coronavirus-wat-kan-ik-doen-als-mijn-werkgever-de-maatregelen-niet-respecteert
Je kan klacht indienen bij de arbeidsinspectie via oproepnummer 02 233 41 11

Onthou volgende zaken!

  • Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.
  • De social distance (minimum 1.5 meter) tussen personen wordt behouden in alle omstandigheden! In situaties waarin dit niet gegarandeerd kan worden moeten andere passende maatregelen toegepast worden (het dragen van een mondmasker…).
  • Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden, net als een mix met verschillende sociale groepen.
  • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al de inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.

Nuttige info

HulplijnWebsiteContact
Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be (opent in nieuw venster)

0800 14 689
Bereikbaar van 8 tot 20 uur.

e-mail: info-coronavirus@health.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie)

Informatienummer van de FOD EconomieCoronavirus: informatie voor ondernemingen (opent in nieuw venster)0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse Zaken voor Belgen in het buitenland

 02 501 4000
Voor vragen van ondernemers: contactcenter VLAIOCoronavirus: steun voor uw bedrijf (opent in nieuw venster)0800 20 555
Vragen van culturele organisaties: departement CJM 02 534 18 24
Informatienummer uitsluitend voor schooldirectiesCoronavirus: informatie voor scholen en CLB's (opent in nieuw venster)02 553 27 46
Elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur.
Vragen van oudersCoronavirus: informatie voor ouders (opent in nieuw venster)Contacteer de school.
Nationaal crisiscentrumBE-alert (opent in nieuw venster)Ontvang rechtstreeks belangrijke meldingen via BE-alert.