Beschermingsmiddelen

Organisatie logistieke flow

Er is een opsplitsing gemaakt voor diegenen die nood hebben aan middelen (vb. ziekenhuizen, huisartsen, ziekenwagendiensten, …) en diegenen die middelen kunnen aanbieden (producenten)

Diegenen die een nood hebben klikken hier verder: Het is belangrijk dat je als hulpvrager dit formulier zelf invullen. Deze applicatie is enkel bestemd voor professionelen

Diegenen die middelen kunnen aanbieden klikken hier verder: Het is belangrijk dat je als producent of leverancier dit formulier zelf invult. Deze applicatie is zowel voor professionelen en particulieren.

Coordinatie in Lievegem

Op 29 maart 2020 was er een overleg tussen de federale diensten van de gouverneur Oost-Vlaanderen en het kabinet van minister De Backer. Men heeft een groep aan experten aangetrokken om de opdracht van de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart te brengen. Men is erin geslaagd om een éénduidige toegangspoort te maken.
Er is een opsplitsing gemaakt voor diegenen die nood hebben aan middelen (vb. ziekenhuizen, huisartsen, ziekenwagendiensten, …) en diegenen die middelen kunnen aanbieden (producenten).
Wanneer ons bestuur in het bezit wordt gesteld van maskers dan worden die verdeeld volgens de prioritaire groepen in de zorg. De prioriteit wordt bepaald door te kijken of het zorgpersoneel procedures uitvoert of bijwoont waarbij er mogelijke overdracht van druppels is of nauw contact is met mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten.
De focus ligt op het vinden van materiaal en oplossingen voor mensen in het veld.

Het aantal mondmaskers die de overheid levert zijn uitsluitend bedoeld voor de ziekenhuizen en de huisartsenwachtposten. Er werden geen mondmaskers aangeleverd voor individuele huisartsen. Als er nieuwe maskers worden aangekondigd voor de individuele huisartsen, dan mag je hieromtrent communicatie verwachten.

- Heb je een tekort aan maskers en behoor je tot de prioritaire groepen, mail naar martine.dossche@lievegem.be. We kijken dan of er maskers beschikbaar zijn door naaiacties, enz.

- Voor diegenen die zelf maskers maken, dan kan je die komen afgeven in het gemeentehuis van Waarschoot, Waarschootdorp 1 te 9950 Lievegem, iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur. Contactpersoon: Martine Dossche

- Heb je een dringende behoefte aan alcoholgel en werk je in het zorgveld, dan kan je alcoholgel bekomen per 200 ml. Je brengt zelf je flacon mee naar het gemeentehuis van Waarschoot, Waarschootdorp 1 te 9950 Lievegem. Mail naar martine.dossche@lievegem.be om verder af te spreken.

Algemene coördinatie verdeling beschermingsmiddelen Corona:
Martine Dossche
martine.dossche@lievegem.be

OPGELET: De mondmaskers die door de gemeente geleverd zijn hebben geen specifieke voor- en achterkant. In de begeleidende brief staat echter van wel. Dat komt omdat we helaas de maskers niet vooraf gezien hebben en we toch zo snel mogelijk wilden handelen. Voor de rest blijven de standaardrichtlijnen in de instructies geldig.