Gemeentelijke dienstverlening tijdens Coronavirus

Vanaf maandag 11 mei 2020 kan je op afspraak terecht bij enkele teams. De gemeente Lievegem zet in op een veilige opening van enkele gemeentelijke gebouwen door op afspraak te werken. We namen veiligheidsmaatregelen in elk van de gemeentehuizen, het Sociaal Huis in Waarschoot en ons loket omgeving. Onze inwoners kunnen afspraken boeken bij team onthaal, burger, welzijn en omgeving via 09 396 23 00 of onthaal@lievegem.be. Onze collega’s plannen met jou een afspraak in. Andere teams blijven bereikbaar en helpen je ook graag verder, want onze dienstverlening blijft gegarandeerd. Wanneer sommige gemeentelijke dienstverlening niet doorgaat, dan is dat door federale maatregelen die ons daartoe verplichten. Zodra daar verandering in komt, laten we dat weten.

Het bestuur zet in op maximale digitale en telefonische dienstverlening. Volgende locaties en diensten zijn gesloten:

 • Vrijetijdsloket
 • Uitleendienst
 • Bibliotheek - enkel afhaal mits reservering
 • Zwembad
 • Sportcentra
 • Jeugdterreinen
 • NOAH
 • Dienstencentrum Kerkelare
 • Zitdagen Woonwijzer
 • Zitdagen juridische eerstelijnsbijstand
 • Alle verhuur van gemeentelijke infrastructuur
 • Stedelijke academie voor woord en kunst
 • Dienstenchequeonderneming Buren
 • Kringwinkel Meetjesland (plaatsen van herbruikbare goederen aan de deur wordt beschouwd als sluikstorten!) - vanaf 12 mei weer open

Huur van gemeentelijke zalen

Alle reservaties worden geannuleerd en huurgelden worden terugbetaald.

Begrafenisceremonies

Enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.

Burgerlijke huwelijken

Enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen met respect voor de sociale afstand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren.

Sportkampen

De start van de inschrijvingen op 4 mei 2020 stellen we uit tot eind mei. De federale overheid nam nog geen beslissing over zomerkampen. We wachten verdere ontwikkeling af en communiceren snel en helder wanneer er meer nieuws is.

Hulp nodig?

 • Heb je door de Corona-maatregelen tijdelijk minder inkomsten en kan je hierdoor huishuur of energiefacturen niet meer betalen?
 • Ben je ziek en kan je de kosten niet betalen?
 • Denk je recht te hebben op een premie maar heb je voor die aanvraag graag de administratieve hulp van een sociaal werker?
 • Begrijp je de brieven die je kreeg van je vakbond, ziekenfonds of werkgever niet en wens je hierover advies?
 • Heb je nood aan een luisterend oor en advies in verband met opvoedingsproblemen, relationele problemen, psychische problemen, ...?

 

De sociaal werkers van Team welzijn luisteren graag naar je vragen en zoeken samen met jou naar oplossingen. Bel ons op het nummer 09 396 23 00 of stuur een mailtje naar welzijn@lievegem.be.

Recyclageparken en afvalophaling

 • De inzameling van afval gaat voorlopig gewoon door.
 • Inzameling van glas aan de containers gaat door.
 • Vanaf 18.03.2020: geen wijkinzamelingen van KGA meer.
 • De ophalingen van grof afval mits betaling kunnen terug uitgevoerd worden. Bel naar 0800 13 580 voor meer info.
 • De recyclageparken zijn terug open maar aanvaarden nog niet alle afvalsoorten.
 • Probeer je groenafval thuis te composteren.
 • Probeer je gazon te mulchmaaien en/of het groenafval thuis te composteren. Info over mulchmaaien en composteren van grasmaaisel en ander groenafval vind je op https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/grasbeheer

Bedankt voor je begrip en medewerking!

BKO en onderwijs

De noodopvang dient specifiek voor:

 • Kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en veiligheidsdiensten.
 • Kinderen voor wie er geen andere oplossing is dan het inschakelen van ouderen.

Tijdens de normale openingsuren van de school voorzien de scholen in noodopvang. Voor- en naschools voorziet de BKO in noodopvang. Het gemeentebestuur van Lievegem vraagt aan alle ouders om zo veel mogelijk zelfstandig in een oplossing te voorzien.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen te laten opvangen door mensen uit de risicogroep (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…).

Zowel in de BKO als in de Lievegemse scholen zullen er geen warme maaltijden aangeboden worden.

De BKO en scholen blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, dienen thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden, contacteren we de ouders om de kinderen te komen halen.

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot minstens 3 mei 2020. Voor de scholen dienen in deze periode geen afwezigheidsattesten ingediend worden.

 • De crèches blijven open.
 • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes.

Welke dienstverlening blijft doorgaan?

Dringende zaken burgerzaken

Team burger werkt op afspraak. Ingeplande afspraken kunnen mits voorzorgen doorgaan.

Huwelijken en begrafenissen

Religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen. Deze mogen enkel doorgaan in familiale en intieme kring.

Afhaalpunt Bibliotheek

Nood aan een verse portie lectuur in deze moeilijke coronatijden? Reserveer boeken en kom ze in onze bib veilig ophalen. Dit kan op verschillende manieren.klik hier voor meer info

Gemeenteraad en OCMW-raad

De goede werking van de overheden moet gegarandeerd blijven. We beperken ons tot de agendapunten en aanwezige personen die strikt noodzakelijk zijn (in combinatie met videoconferenties).

Omgevingsvergunningen en openbare onderzoeken

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen voor de omgevingsvergunningsprocedures.

Noodbesluit omgevingsvergunning

De uitgangspunten ten aanzien van de lopende en nieuwe omgevingsvergunningsdossiers zijn de volgende:

 • De openbare onderzoeken die nog liepen op 24 maart 2020 zijn geschorst op 24 maart 2020 en mogen verdergezet worden na 24 april 2020. De resterende termijn zal hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin- en einddata van deze resttermijn zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we later.
 • De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020.
 • De beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd:
  - de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  - de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  - de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een verleende omgevingsvergunning of weigering, waarvan de beroepstermijn nog niet verstreken was op 24 maart 2020, wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60).
 • De datum van uitvoering van een omgevingsvergunning, verleend vanaf 24 maart 2020, kan hierdoor pas starten na 65 dagen (35 + 30).

Waar wettelijk mogelijk, zal de gemeente trachten de omgevingsvergunningsdossiers binnen de oorspronkelijke termijn te behandelen.