Medische zorg

Wat als ik mij ziek voel?

  • Tijdens de week: bel je eigen huisarts of vind een huisarts in je buurt
  • In het weekend en ’s avonds (van 19.00 tot 8.00 uur): bel 1733

De huisarts doet een gratis telefonische consultatie. Hij of zij zal inschatten of je thuis in quarantaine moet blijven of dat er een klinisch onderzoek nodig is. Vooral zorgverleners worden effectief getest op het coronavirus. Andere dringende zorgen bij de huisartsen (ook de nood aan voorschriften voor medicatie) gaan gewoon door. Ook hiervoor kan je bellen.

Wie wordt getest?

De staalafnames zijn voorzien voor twee categorieën van personen:

  • Alle personen van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist en waarvan de behandelende geneesheer een vermoeden heeft van Covid-19.
  • Elke gezondheidsmedewerker die voldoet aan de definitie van “mogelijk geval”, en die koorts heeft.

Kunnen gezondheidsmedewerkers en ambulanciers blijven werken wanneer ze symptomen vertonen?

Gezondheidsmedewerkers en ambulanciers kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts ≥37.5°C kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen patiënten met Covid-19 worden behandeld met ontstekingsremmende middelen?

Dit wordt momenteel onderzocht. In afwachting is paracetamol de eerste keuze van behandeling bij koorts en pijn.

Kunnen bloeddonatiecentra openblijven?

Ja. Bloedinzamelingen dienen verder te gaan, mits het in acht nemen van de social distancing maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten. Bloed geven is en blijft noodzakelijk en moet worden gestimuleerd maar weliswaar is het van belang dat de donor zich bewust blijft van de eigen gezondheidstoestand. 

Is bezoek toegelaten in woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld mindervalide personen met co-morbiditeit verzorgen?

Er mag opnieuw bezoek komen in de woonzorgcentra. Het gaat om (liefst) 1 vaste persoon die één keer per week mag langskomen.

Worden bezoeken toegelaten in ziekenhuizen?

De bezoeken worden allemaal verboden behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of die palliatieve zorgen krijgen.
Voor de psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra zouden bezoeken kunnen hernomen worden vanaf 11 mei.

Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk; dit wordt bepaald in  overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, evt anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan.Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen

Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Indien de ouder van het kind (mogelijk) besmet is, maar het kind zelf geen ziektesymptomen vertoont, kan het naar de opvang/school gaan, tenzij de huisarts anders beslist.

Ziekenhuizen

Ondanks de algemene maatregelen met betrekking tot de social distancing, blijft de zorg voor hulpbehoevenden prioritair en moet die gegarandeerd blijven.

Worden speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties werden geannuleerd. Enkel dringende en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en interventies mogen plaatsvinden. Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, ...) mogen voortgezet worden.

Momenteel hebben de ziekenhuizen voldoende opvangcapaciteit om alle patiënten op te nemen die zich aandienen. Als de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra. Afhankelijk van de nood kunnen er tot 30 centra in heel Vlaanderen opgericht worden.

Worden bezoekers toegelaten in ziekenhuizen?

De bezoeken worden allemaal verboden behalve voorouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke  toestand of in palliatieve fase. Begeleiding van patiënten bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.

Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk; dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, evt anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.