Opvang en scholen tijdens Coronavirus

Alle kleuters kunnen vanaf 2 juni voltijds herstarten zonder social distancing en met de klasgroep als contactbubbel.

Leerlingen van het 2e en 4e jaar secundair kunnen vanaf 2 juni 2 volle of 4 halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers.

Het buitengewoon onderwijs kan in de mate van het mogelijke verder heropstarten naargelang de noden. Zij houden bij hun keuzes rekening met eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer.

Dit is een maximumscenario. Indien scholen dit niet kunnen organiseren wegens te weinig ruimte en/of personeel dan gelden specifieke maatregelen per school!

Voor de universiteiten en hogescholen blijft afstandsonderwijs de norm.

De crèches blijven open.

Werking

De BKO behoudt zijn werking waarbij kinderen van mensen uit de zorg- en veiligheidssector voorrang krijgen. Ook het busvervoer wordt voorlopig nog in stand gehouden.

Wat betekent dit voor de BKO en de scholen in Lievegem?

De noodopvang dient specifiek voor:

  • Kinderen van medisch en gezondheidspersoneel, veiligheidsdiensten en andere ESSENTIËLE publieke sectoren.
  • Kinderen voor wie er geen andere oplossing is dan het inschakelen van ouderen (65+).

Tijdens de normale openingsuren van de school voorzien de scholen in noodopvang. Voor- en naschools voorziet de BKO in noodopvang. Het gemeentebestuur van Lievegem vraagt aan alle ouders om zo veel mogelijk zelfstandig in een oplossing te voorzien.

  • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
  • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door mensen uit de risicogroep (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…). Bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet!

Bekijk hier een filmpje over het belang van contactbubbels.

Het algemene principe is dat je binnen je "gezinsbubbel" blijft, met uitzondering van 4 personen van buiten het gezin, dit moeten telkens dezelfde 4 personen zijn.

Zowel in de BKO als in de Lievegemse scholen zullen er geen warme maaltijden aangeboden worden. De BKO en scholen blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, dienen thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden, contacten we de ouders om de kinderen te komen halen.

Leidraad voor de opvang van kinderen

COVID grootouders en kleinkinderen