Transport

Mag ik me nog met de auto of het openbaar vervoer verplaatsen?

De basisregel is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten. Het openbaar vervoer blijft rijden, maar de vervoersmaatschappijen moeten een afstand van 1,5 meter garanderen.

Vignet voor grensarbeiders vitale sectoren /cruciale beroepen (voor Nederland)

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen nu een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan alleen door hen worden gebruikt.
Alle informatie en het vignet vindt u op de website van het Nationaal Crisiscentrum

Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is opnieuw actief volgend de gekende dienstregeling maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Gelieve je werkuren indien mogelijk aan te passen om de spits te vermijden. De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn verplicht een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. De Lijn heeft eigen maatregelen getroffen (zie afbeelding onderaan deze pagina) Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

  • De specifieke maatregelen voor het treinverkeer kan je raadplegen op de website van de NMBS
  • De specifieke maatregelen voor het tram- en busverkeer kan je raadplegen op de website van De Lijn
  • Alle belbusritten zijn geannuleerd
  • Vanaf maandagavond 23/03 rijdt het nachtnet in Gent niet meer uit.

Worden er specifieke maatregelen genomen voor taxibedrijven?

Taxibedrijven en alternatieve taxidiensten blijven actief maar er mag slechts één klant in de wagen, uitgezonderd één gezin.

Mogen herstellingsdiensten hun activiteiten voortzetten?

Garages, bandenwerkplaatsen en voorruitreparateurs kunnen alleen op afspraak openblijven voor dringende reparaties (remmen herstellen, lichten herstellen, vervangen winterbanden door zomerbanden,…). Dezelfde maatregelen zijn ook van toepassing voor fietsherstellers.

Wat met autokeuringen?

Autokeuringen voor particulieren moeten gesloten worden. De gemeenschappen en de gewesten hebben de wettelijke termijnen verlengd. Keuringen voor professionele voertuigen moeten openblijven in het kader van de veiligheid. Meer info op de websites van de bevoegde diensten.

Kan ik mijn rijbewijs halen?

De rijlessen en -examens worden opgeschort. Voor houders van voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. Kandidiaat-bestuurders krijgen dan nog 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt.

Is het nog mogelijk om deelauto’s te gebruiken? Evenwel deelsteps en deelfietsen?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden. Gocarts voor een of meerdere personen worden beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn bijgevolg verboden.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatiechauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden. Uiteraard moeten de hygiëne en de sociale distancing maatregelen worden in acht genomen.

Worden specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig bestaan er geen beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers dienen de social distancing maatregelen in acht te nemen en toe te passen.

Blijven de restaurants en de taxfreeshops open?

Ja, de restaurants en winkels voorbij de veiligheidscontrole blijven open. Dit met het oog op een zo groot mogelijke spreiding van passagiers in de luchthaventerminal. De gebruikelijke hygiënemaatregelen dienen hierbij te worden gerespecteerd.

delijncorona