Evenementenformulier

organiserende vereniging
verantwoordelijke organisatie

Opgelet! De verantwoordelijken moeten meerderjarig zijn. Zij moeten aanwezig en bereikbaar zijn tijdens het evenement.

contact 1
woonplaats contact 1
contact 2
woonplaats contact 2
identificatie activiteit
frequentie activiteit

opgelet! Gelieve een uitgebreid uur- en dagprogramma bij te voegen indien de organisatie meerdere activiteiten/dagen (zie "toe te voegen bijlagen")

opgelet! Gelieve een uitgebreid uur- en dagprogramma bij te voegen indien de organisatie meerdere activiteiten/dagen (zie "toe te voegen bijlagen")

aard activiteit
de activiteit toegankelijk voor
locatie van de activiteit
aard van de locatie

Opgelet! Ingeval van doortocht: gelieve detail of plan van het traject toe te voegen (zie "toe te voegen bijlagen").

capaciteit van de locatie
m² (+/-)
verwacht aantal bezoekers
Opgelet! Indien het evenement uit meerdere activiteiten en/of dagen bestaat, gelieve het aantal bezoekers te geven per dag en/of activiteit.
voorlopige indeling locatie
gelieve aan te duiden welke elementen aanwezig zijn tijdens je evenement
verkeersmaatregelen
Hou bij de verkeersmaatregelen zeker rekening met de opbouw en de afbraak van het evenement. Voorzie voldoende tijd en vraag deze ook aan.
Welke verkeersmaatregelen acht u noodzakelijk? Gelieve indien nodig een extra schets toe te voegen of aan te duiden op een gemeenteplan
geluidsnorm
gebruik van elektronisch versterkte muziek
Noteer de data waarop en de uren waartussen de afwijking op de geluidsnorm aangevraagd wordt.
live-optreden
Noteer de data waarop en de uren waartussen de afwijking op de geluidsnorm aangevraagd wordt.
85dB(A)* / 95 dB(A)*
*van 85 dB(A) LAeq. 15 min tot en met 95dB(A) LAeq. 15 min. Verplichting tot meten en visuele indicatie van het geluidsniveau voor diegene die het geluid bedient OF gebruik van een geluidsbegrenzer en visuele indicatie van het geluidsniveau.

*
van 95dB(A) LAeq. 15 min tot en met 100 dB(A) LA eq. 60 min. Verplichting tot meten, registreren en visuele indicatie van het geluidsniveau voor diegene die het geluid bedient + gratis ter beschikking stellen van oordopjes OF gebruik van een geluidsbegrenzer en visuele indicatie van het geluidsniveau + gratis ter beschikking stellen van oordopjes

Voor activiteiten waarbij elektronische versterkte muziek gespeeld wordt (op een lokatie waarvoor geen milieuvergunning vereist is) en die toegankelijk zijn voor een ruim publiek moet het geluidsniveau in principe kleiner of gelijk zijn dan 85 dB(A) LAeq. 15 min. Als organisator van een eenmalige of occasionele activiteit kan u de toestemming voor een hogere geluidsnorm aanvragen.

Let wel: aan de toestemming voor een hoger geluidsniveau zijn verplichtingen voor de organisator gekoppeld.

melding sterke dranken
op het evenement wordt sterke drank geserveerd (>21°) (bacardi-breezer, jenever, wodka-redbull,...)
reclame
de organisator vraagt de toelating om volgens de bestaande gemeentelijke richtlijnen publiciteitsborden langs de openbare weg te plaatsen
De organisator zal de publiciteitsborden maximum 21 dagen voor het evenement plaatsen op volgende max. 10 plaatsen. De borden moeten binnen de 48 uur na het evenement verwijderd worden en mogen niet aan verkeersborden, verkeerslichten en bomen bevestigd worden.
bewegwijzering (wandelingen, ritten WTC...)
de organisator vraagt de toelating om bewegwijzering op het openbaar domein of langs de openbare weg te plaatsen volgens de bestaande gemeentelijke richtlijnen
toe te voegen bijlagen
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Opgelet! Voor wielerwedstrijden moet de vergunningsaanvraag bijgevoegd worden. Voor gemotoriseerde crossevenementen moet een meldingsformulier milieuvergunning klasse 3 bijgevoegd worden.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.