Geldende maatregelen in Lievegem

Het gemeentebestuur van Lievegem wil de gezondheid van haar inwoners beschermen en neemt enkele maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen.

Hieronder vind je een overzicht van federale en gemeentelijke maatregelen. Alles is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Zes gouden regels

Deze regels maken ondertussen al deel uit van je dagelijkse routine:

 • Respecteer de hygiëneregels: was je handen lang genoeg met water en zeep.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou minstens anderhalve meter afstand van anderen.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels over bijeenkomsten.
Pictogramman ter illustratie van de zes gouden regels

 

Geldende coronamaatregelen t.e.m. 30 juni 2021

Overdag (tussen 5.00 uur ’s morgens en 0.00 uur) zijn samenscholingen van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden, behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.

’s Nachts (tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens) zijn samenscholingen van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden. Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.

In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.

Je kan maximaal vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) thuis binnen ontvangen. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd.

Horeca, recepties en banketten

 • Indoor en outdoor horeca wordt toegelaten van 5.00 tot 23.30 uur
 • In elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, dient er minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn;
 • een maximum van vier personen per tafel is toegestaan (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar);
 • buffetten zijn toegestaan;
 • enkel bij eenmanszaken is bediening aan de bar toegestaan.
 • De maximaal limiet voor het geluidsniveau van 80 decibels geldt voor indoor horeca.
 • Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23.30 uur.
 • Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22.00 en 5.00 uur wordt opgeheven.
 • Per afgescheiden receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit is een groep van maximum van 50 klanten toegelaten, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen daarbij te worden nageleefd.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Indoor toegelaten voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

Outdoor toegelaten voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM.
Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 5.00 en 23.30 uur.

 • in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd

Erediensten en ceremonies

Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn  bij

 • de burgerlijke huwelijken;
 • begrafenissen of crematies
 • andere erediensten of levensbeschouwelijke aangelegenheden

Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:

 • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
 • de burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd;
 • andere erediensten of levensbeschouwelijke aangelegenheden voor zover deze buiten worden georganiseerd

Mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CIRM/CERM, kan de capaciteit binnen worden uitgebreid tot maximum 75 % van de CIRM, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Buiten kan de capaciteit tot maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden uitgebreid na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CERM. Het verbod op het aanraken van voorwerpen wordt opgeheven.

Markten

 • Markten in Lievegem zijn toegelaten, mits naleving van de nog geldende maatregelen.
 • mondmaskers dragen
 • Max. aantal bezoekers: 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elke zijde van kraam/attractie
 • geen risicostandhouders toegestaan (zal ook niet meer mogen na corona)
 • marktkramen staan zo opgesteld dat er steeds voldoende afstand is tussen de verschillende kramen
 • zoveel als mogelijk digitaal betalen
 • circulatieplan volgen

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen (tot en met 24 juni 2021) en van maximum 100 personen (vanaf 25 juni 2021), de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep
 • tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, jeugdactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden;
 • de begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de onderlinge afstand van 1,5 meter in de mate van het mogelijke.
 • Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

Zie 'Coronaproof sporten in Lievegem'

Winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding).
Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.
Nachtwinkels mogen openblijven tot 23.30 uur

Telethuiswerk

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen voor de personen bij hen werkzaam voor wie telethuiswerk verplicht is.Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s waar minder dan tien personen werkzaam zijn, waarbij maximum vijf personen in de vestigingseenheid aanwezig mogen zijn.

Reizen

Reizen is mogelijk, maar afgeraden. Lees hier meer.

Mondneusmaskers

Waar moet je in Lievegem verplicht een mondmasker over de neus en de mond dragen?

 • Op de dorpspleinen, aan de kerken en aan de gemeentelijke infrastructuur. Deze plaatsen zijn aangeduid met blauwe borden waarop staat dat je 24u/24 en 7d/7 een masker moet dragen. Een masker moet hier niet als je een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je geen mondneusmasker kan dragen (dan vragen we je om een gezichtsscherm te dragen).
 • Buiten deze drukke plaatsen geldt binnen de rest van de bebouwde kom dat je een mondneusmasker draagt wanneer je je te voet verplaatst van en naar eender welke activiteit (bv. winkelen) op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats als de 1,5m afstand niet gegarandeerd kan worden. Garandeer altijd de anderhalve meter afstand. Let extra op bij in- en uitgangen, ontmoetingen en afscheid nemen. Vooral hier is een mondneusmasker nodig.
 • Tijdens je bezoek aan de recyclageparken.
 • In alle wachtrijen.
 • Op markten en in de winkels, zowel voor marktkramers, het personeel en bezoekers.
 • Binnen in de openbare gebouwen vb. gemeentehuizen, bibliotheken,…
 • Voor en na huwelijken en erediensten, tijdens het feliciteren van het bruidskoppel op openbaar domein of een voor publiek toegankelijke plaats. Het bruidskoppel zelf moet geen masker dragen op dat moment.

Je moet geen mondneusmasker dragen als ...

 • je jonger bent dan twaalf jaar.
 • je je verplaatst met een auto, motor of met een (elektrische) fiets.
 • je sportieve prestaties of andere fysieke inspanningen levert bv. sportief fietsen, lopen of joggen, inspanningen tijdens het uitvoeren van een job.
 • je zittend eten en drinken consumeert.
 • je een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je geen mondneusmasker kan dragen (dan vragen we je om een gezichtsscherm te dragen).

Contactopsporing

Vragen over het coronavirus en algemene maatregelen?

0800 14 6489 (9.00-17.00 uur)
www.info-coronavirus.be