Geldende maatregelen in Lievegem

Het gemeentebestuur van Lievegem wil de gezondheid van haar inwoners beschermen en neemt enkele maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen.

Hieronder vind je een overzicht van federale en gemeentelijke maatregelen. Alles is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Zes gouden regels

Deze regels maken ondertussen al deel uit van je dagelijkse routine:

 • Respecteer de hygiëneregels: was je handen lang genoeg met water en zeep.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou minstens anderhalve meter afstand van anderen.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels over bijeenkomsten.
Pictogramman ter illustratie van de zes gouden regels

 

Geldende coronamaatregelen

Horeca, recepties en banketten

 • Sluitingsuur om 1 uur 's nachts valt weg
 • Geen beperkingen meer op het aantal mensen dat aan één tafel mag zitten. Tot nog toe was dat acht.
 • Bediening aan de bar is opnieuw toegelaten en het is ook niet meer verplicht om aan een tafel te zitten. "Tooghangen" wordt dus weer mogelijk.
 • In elke afzonderlijke ruimte waar eten en dranken worden bereid en geserveerd, dient er minstens één luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn.
 • Wie zich verplaatst om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, moet wel nog steeds een mondmasker dragen.

Evenementen

 • Evenementen van minder dan 200 personen binnen en 400 buiten kunnen doorgaan zonder beperkingen. Lees: geen mondmaskers of afstand. Een Covid Safe Ticket - dat moet bewijzen dat de deelnemers gevaccineerd of negatief getest zijn - is niet nodig. 
 • Evenementen met meer aanwezigen kunnen ook doorgaan zonder beperkingen, al moet er dan wel gebruik worden gemaakt van het Covid Safe Ticket. Als er geen Covid Safe Ticket wordt gebruikt, blijven er wel maatregelen zoals afstand en mondmaskers. 
 • Er zijn geen beperkingen meer op het start- of einduur.

Huwelijken, uitvaarten en erediensten

 • Geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen voor burgerlijke huwelijken, uitvaarten en erediensten. De mondmaskerplicht blijft wel van toepassing.

Markten

 • Markten in Lievegem zijn toegelaten, mits naleving van de nog geldende maatregelen.
 • mondmaskers dragen
 • Max. aantal bezoekers: 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elke zijde van kraam/attractie
 • geen risicostandhouders toegestaan (zal ook niet meer mogen na corona)
 • marktkramen staan zo opgesteld dat er steeds voldoende afstand is tussen de verschillende kramen
 • zoveel als mogelijk digitaal betalen
 • circulatieplan volgen

Sport

Zie 'Coronaproof sporten in Lievegem'

Telethuiswerk

De aanbeveling om thuis te werken, wordt opgeheven.

Wat nog niet?

 • De discotheken zijn nog gesloten. Die mogen normaal op 1 oktober weer opengaan. 
 • Op café mag je nog niet dansen, tenzij het om een privéfeest gaat. Dansen op café mag normaal opnieuw vanaf oktober. 
 • De bezoekersaantallen voor evenementen waar geen beperkingen gelden, zullen in oktober worden opgetrokken, naar zeker 500 bezoekers binnen en 750 bezoekers buiten. 

Reizen

Reizen is mogelijk, maar afgeraden. Lees hier meer.

Mondneusmaskers

Waar moet je in Lievegem verplicht een mondmasker over de neus en de mond dragen?

 • Op de dorpspleinen, aan de kerken en aan de gemeentelijke infrastructuur. Deze plaatsen zijn aangeduid met blauwe borden waarop staat dat je 24u/24 en 7d/7 een masker moet dragen. Een masker moet hier niet als je een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je geen mondneusmasker kan dragen (dan vragen we je om een gezichtsscherm te dragen).
 • Buiten deze drukke plaatsen geldt binnen de rest van de bebouwde kom dat je een mondneusmasker draagt wanneer je je te voet verplaatst van en naar eender welke activiteit (bv. winkelen) op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats als de 1,5m afstand niet gegarandeerd kan worden. Garandeer altijd de anderhalve meter afstand. Let extra op bij in- en uitgangen, ontmoetingen en afscheid nemen. Vooral hier is een mondneusmasker nodig.
 • Tijdens je bezoek aan de recyclageparken.
 • In alle wachtrijen.
 • Op markten en in de winkels, zowel voor marktkramers, het personeel en bezoekers.
 • Binnen in de openbare gebouwen vb. gemeentehuizen, bibliotheken,…
 • Voor en na huwelijken en erediensten, tijdens het feliciteren van het bruidskoppel op openbaar domein of een voor publiek toegankelijke plaats. Het bruidskoppel zelf moet geen masker dragen op dat moment.

Je moet geen mondneusmasker dragen als ...

 • je jonger bent dan twaalf jaar.
 • je je verplaatst met een auto, motor of met een (elektrische) fiets.
 • je sportieve prestaties of andere fysieke inspanningen levert bv. sportief fietsen, lopen of joggen, inspanningen tijdens het uitvoeren van een job.
 • je zittend eten en drinken consumeert.
 • je een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je geen mondneusmasker kan dragen (dan vragen we je om een gezichtsscherm te dragen).

Contactopsporing

Vragen over het coronavirus en algemene maatregelen?

0800 14 6489 (9.00-17.00 uur)
www.info-coronavirus.be