Geldende maatregelen in Lievegem

Het gemeentebestuur van Lievegem wil de gezondheid van haar inwoners beschermen en neemt enkele maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen.

Hieronder vind je een overzicht van federale en gemeentelijke maatregelen. Alles is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Zes gouden regels

Deze regels maken ondertussen al deel uit van je dagelijkse routine:

 • Respecteer de hygiëneregels: was je handen lang genoeg met water en zeep.
 • Doe je activiteiten liefst buiten.
 • Denk aan kwetsbare mensen
 • Hou minstens anderhalve meter afstand van anderen.
 • Beperk je nauwe contacten.
 • Volg de regels over bijeenkomsten.
Pictogramman ter illustratie van de zes gouden regels

 

Tijdelijk reisverbod

Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021.
Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Een overzicht van de reizen die worden toegelaten leest u op:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie

Moet je toch een essentiële reis maken: Een verklaring op eer die je dient in te vullen kan je hier vinden

Ons sociale leven

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 28 oktober 2020

 1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 4. Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 5. Markten blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 6. Cafés en restaurants zijn gesloten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten. Er mag koffietafel plaats vinden.
 7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 uur. Ter compensatie mogen nachtwinkels openen vanaf 14.00 uur.
 8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 uur en 5.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 9. Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten gelden de volgende regels:
  •    Kinderen jonger dan 13 jaar:
  o    Mogen maar één activiteit per week kiezen.
  o    Activiteiten mogen binnen en buiten, maar het liefst zo veel mogelijk buiten.
  o    In bubbels van maximum 10 deelnemers (zowel binnen als buiten).
  •    Kinderen van 13 tot 18 jaar:
  o    Mogen maar één activiteit per week kiezen.
  o    Enkel buitenactiviteiten.
  o    In bubbels van maximum 10 deelnemers.

 10. Fitnesscentra en bowlings worden gesloten
 11. Sportwedstrijden zonder publiek.
 12. Jeugdwerk voor jongeren ouder dan 13 jaar wordt verboden. Voor groepen jonger dan 13 jaar kunnen er nog activiteiten doorgaan, maar geen overnachtingen. Buitensportinfrastructuur en buitenspeeltuinen blijven open.
 13. Alle cultuurhuizen gaan dicht, behalve de bibliotheken. Socio-culturele activiteiten door verenigingen worden verboden, net als alle evenementen.
 14. Woonzorgcentra: bewoners mogen één knuffelcontact hebben en één extra contact waar gelet wordt op de hygiëneregels. Het extra contact mag om de 14 dagen wisselen. Mantelzorgers mogen in zorgcentra overnachten. Elk woonzorgcentrum kan beslissen strengere maatregelen op te leggen.
 15. Vanaf 13 februari: Kappers mogen heropenen onder zeer strike voorwaarden.
 16. Vanaf 13 februari: Huisbezoeken in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ.
 

Mondneusmaskers

Vanaf woensdag 21 oktober moet je steeds een mondmasker bij je hebben: zo ben je steeds voorbereid op onverwacht drukke situaties.

Waar moet je in Lievegem verplicht een mondmasker over de neus en de mond dragen?

 • Op de dorpspleinen, aan de kerken en aan de gemeentelijke infrastructuur. Deze plaatsen zijn aangeduid met blauwe borden waarop staat dat je 24u/24 en 7d/7 een masker moet dragen. Een masker moet hier niet als je een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je geen mondneusmasker kan dragen (dan vragen we je om een gezichtsscherm te dragen).
 • Buiten deze drukke plaatsen geldt binnen de rest van de bebouwde kom dat je een mondneusmasker draagt wanneer je je te voet verplaatst van en naar eender welke activiteit (bv. winkelen) op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats als de 1,5m afstand niet gegarandeerd kan worden. Garandeer altijd de anderhalve meter afstand. Let extra op bij in- en uitgangen, ontmoetingen en afscheid nemen. Vooral hier is een mondneusmasker nodig.
 • Tijdens je bezoek aan de recyclageparken.
 • In alle wachtrijen.
 • Op markten en in de winkels, zowel voor marktkramers, het personeel en bezoekers.
 • Binnen in de openbare gebouwen vb. gemeentehuizen, bibliotheken,…
 • Voor en na huwelijken en erediensten, tijdens het feliciteren van het bruidskoppel op openbaar domein of een voor publiek toegankelijke plaats. Het bruidskoppel zelf moet geen masker dragen op dat moment.

Je moet geen mondneusmasker dragen als ...

 • je jonger bent dan twaalf jaar.
 • je je verplaatst met een auto, motor of met een (elektrische) fiets.
 • je sportieve prestaties of andere fysieke inspanningen levert bv. sportief fietsen, lopen of joggen, inspanningen tijdens het uitvoeren van een job.
 • je zittend eten en drinken consumeert.
 • je een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat je geen mondneusmasker kan dragen (dan vragen we je om een gezichtsscherm te dragen).

Contactopsporing

Vragen over het coronavirus en algemene maatregelen?

0800 14 6489 (9.00-17.00 uur)
www.info-coronavirus.be