Handel en economie tijdens Coronavirus

Winkels en horeca

 • Voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, nachtwinkels, krantenwinkels, tankstations en apotheken blijven altijd open, in de week én in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen.
 • Voedingswinkels (voor mensen en dieren) die non-food producten (bijv. briefpapier) secundair verkopen: blijven open zonder de non-food afdelingen te hoeven sluiten. 
 • Gemengde winkels die voedsel als secundair product aanbieden zijn gesloten.
 • Alle andere winkels (kledingwinkels, elektrowinkels doe-het-zelfzaken, tabak-en vapewinkels, papierwarenwinkels,     parfumeries, drogisten, meubelwinkels, speelgoedwinkels,fotografen, carwash,...) zijn gesloten, maar deze winkels mogen hun online activiteiten verder zetten indien een levering aan huis gegarandeerd kan worden.
 • Cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten
 • Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Roomservice is wel toegelaten
 • Bedrijfsrestaurants worden gesloten.
 • Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan, pakjesdiensten blijven werken.
 • Horecazaken moeten hun terrasmeubilair naar binnen brengen.
 • Nachtwinkels kunnen vanaf het openingsuur tot 22.00 uur open blijven, in en rondom de winkel dienen de regels van social distancing (1,5m) gevolgd te worden
 • Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren (klanten kunnen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen).

Markten en foodtrucks

 • De markten in Lievegem, zijnde de markt in Zomergem op dinsdag en de markt op vrijdag te Lovendegem, worden ook niet meer opgesteld.
 • Foodtrucks worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck

Andere diensten

 • Kappers zijn gesloten.
 • Tattooshops moeten sluiten.
 • Beautysalons en zonnecentra zijn gesloten.
 • Wassalons blijven open
 • Dierenasielen zijn gesloten, maar opvang en essentiële verzorging is toegelaten.
 • Kinesisten, osteopaten, podologen etc. mogen open blijven maar uitstelbare zorg moet worden geannuleerd.

Enkele specifieke regels voor supermarkten

 • Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn (maximaal 1 klant per 10 vierkante meter gedurende maximaal 30 minuten), zodat men steeds een veilige afstand van 1,5 meter kan bewaren (i.e. de lengte van een winkelkarretje).
 • In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te gaan winkelen. Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5m) kan gegarandeerd worden.
 • Met het oog op het kalmeren van de gemoederen en het beheren van een vlotte toegang tot de winkel, worden op een aantal plaatsen wel veiligheidsagenten voorzien
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos. Vermijd het gebruik van cash.
 • Solden of kortingsacties zijn verboden
 • Winkels mogen uitsluitend geopend zijn tussen 7.00 uur en 22.00 uur

Moet men een voedselvoorraad aanleggen?

Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels, hamsteren en het bestormen van winkels moet sterk worden afgeraden bij de bevolking. Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

Overzicht economische steunmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben ook economische gevolgen. Ontdek hier wie, welke economische steunmaatregelen aanbiedt.

Zowel de Federale regering als de Vlaamse regering hebben verschillende steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemers, bedrijven en handelaars te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen en bij te staan.

 • Lokale economie: gratis nummers
 • Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen
 • Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen
 • Horeca Vlaanderen: flexibele huurregeling
 • Gemeentelijke dienstverlening

Lokale economie
Er zijn gratis nummers voor vragen rond lokale economie.

• FOD economie: 0800-120 33 of info@economie.fgov.be
• Unizo ondernemerslijn: 0800-20 750 of ondernemerslijn@unizo.be
• VLAIO (Agentschap Innoveren en ondernemen): 0800 20 555
• Ondernemers in moeilijkheden: corona@febelfin.be

Federale overheidsdiensten: adviezen en economische steunmaatregelen

Preventieve maatregelen
Wat kan je als ondernemer zelf doen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan?

Alle antwoorden op deze en andere vragen kan je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Beperken van economische verliezen
Kom ik als zelfstandige in hoofd- of bijberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht? Kan ik als zelfstandige uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen? Kan ik voor de bedrijfsvoorheffing ook mijn stortingen spreiden? Alle antwoorden op deze en andere vragen kan je terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Arbeidsrechtelijke gevolgen
Welke ondernemingen moeten hun werknemers verplicht thuis laten telewerken? Welke preventiemaatregelen moet ik als ondernemer nemen?

Alle antwoorden op deze en andere vragen kan je terugvinden op de website van Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bedrijfsvoorheffing, btw en diverse belastingen
Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Alle informatie kan teruggevonden worden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Federale regering heeft nu ook bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor zowel bedrijven en ondernemers en ook voor gezinnen. Hier kan je de extra steunmaatregelen in het kader van de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, bedrijfsvoorheffing, …terugvinden.

Tijdelijke werkloosheid
Gezien het grote aantal aanvragers van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronacrisis, werden de procedures vereenvoudigd. Op de website van de RVA kan je alle info over tijdelijke werkloosheid en een elektronische aangifte terugvinden.

Kredietverlening
De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector slaan de handen in elkaar om kredietverlening aan particulieren, bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen. De banken willen extra inspanningen doen om de Belgische economie te ondersteunen. Samen met de Nationale Bank van België en minister van Financiën, Alexander De Croo, heeft Febelfin een garantieregeling uitgewerkt.

• Ook particulieren kunnen een beroep doen op uitstel van betaling op het kapitaal van hun hypothecaire lening, zonder kosten.
• De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, dit zonder aanrekening van kosten.
• De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Meer informatie vind je op de website van Febelfin.

Vlaamse overheid: economische steunmaatregelen
De Vlaamse regering neemt extra maatregelen om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beantwoordt vragen met betrekking tot verplichte sluitingen, premies en allerhande steunmaatregelen. Je vindt er ook meer informatie over:
• Corona hinderpremie
• Uitbreiding waarborgregeling
• PMV (Vlaamse Investeringsmaatschappij) ondersteuning
• Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies
• Vlaamse belastingmaatregelen
• Aanmoedigingspremie voor werknemers
• Steunmaatregelen toerisme
• Steunmaatregelen land- en tuinbouw
• Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Afhankelijk van het type werkzaamheden, heb je al dan niet recht op een hinderpremie. Enkel ondernemingen met een fysieke inrichting in Vlaanderen die verplicht worden tot sluiting door de opgelegde federale maatregelen, kunnen aanspraak maken op de premie.

Je ontdekt hier wie recht heeft op een corona hinderpremie.

Vraag hier je corona hinderpremie aan

Horeca Vlaanderen: flexibele huurregeling
Horeca Vlaanderen beseft ten volle de ernst van de ‘Horeca lockdown’ en roept op om te bekijken wat ondernemers voor elkaar kunnen doen. Er wordt gevraagd dat alle eigenaars van horecavastgoed een inspanning doen in deze moeilijke tijden, wat nodig zal zijn als we willen voorkomen dat veel panden zullen leegstaan na deze crisis. Horeca Vlaanderen stelt enkele templates ter beschikking om afspraken met verhuurders te maken.

Gemeentelijke dienstverlening

De gemeente Lievegem volgt de huidige situatie nauw op! Samen met de economische en toeristische adviesraad bekijkt de gemeente Lievegem welke acties er samen kunnen opgezet worden om onze ondernemers een duwtje in de rug te geven. Op de website van de gemeente Lievegem kan je een overzicht terugvinden van Lievegemse ondernemingen met thuisleveringen.

Heb je bijkomende vragen over bovenstaande economische steunmaatregelen of heb je nog andere vragen naar aanleiding van de coronamaatregelen? Contacteer het team lokale economie van de gemeente Lievegem via economie.toerisme@lievegem.be

 

Economische maatregelen voor handelaars en bedrijven

De federale regering
De federale regering heeft tevens 10 maatregelen goedgekeurd, ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.

 •     Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 •     Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
 •     Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 •     Betalingsplan btw
 •     Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 •     Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 •     Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 •     Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 •     Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 •     Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Deze maatregelen zullen voortdurend geëvalueerd worden en waar nodig, versterkt worden.

Vlaamse regering
Ook de Vlaamse regering neemt maatregelen om de economische gevolgen van die ingrepen zo goed mogelijk op te vangen en neemt extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven, die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis.

 • Zo wordt er 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen en zal er flexibiliteit zijn, naar de voorwaarden van steunmaatregelen en subsidies. Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
 • De regering zal de hinderpremie bij openbare werken toepassen voor zaken die moeten sluiten. Zo komt er een forfaitair bedrag voor cafés en restaurants die helemaal moeten sluiten, maar ook voor andere winkels (kleding, elektro, doe-het-zelf winkel...) die volledig moeten sluiten.
 • Voor zaken die ook op weekdagen dicht moeten, is er een bedrag van € 4.000 voorzien.  Zaken die enkel in het weekend sluiten, kunnen rekenen op € 2.000. Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden duren dan de voorziene 21 dagen, zal de premie verder lopen. In dat geval komt er een vergoeding van € 160 per dag.
 • De crisiswaarborg werd verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.
 • De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis.
 • Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan de transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden.
 • Tot 30 september moeten getroffen Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zullen blijven komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met je bank.

Op de website van Vlaio kunnen jullie updates terugvinden van veel gestelde vragen.

Bedrijven die op een vrijwillige basis sluiten zullen, ingevolge de door de Nationale Veiligheidsraad genomen maatregelen van 17.03.2020, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen inroepen. Hiertoe behoren ook de publieke dienstencheque-activiteiten. Bijgevolg kunnen de dienstenchequewerknemers voortaan ook op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. Raadpleeg hiervoor de website van de RVA en volg de instructies.

 

Hou voldoende afstand tijdens het winkelen

Hou afstand bij het winkelen