Heropening zwembad

Het zwembad gaat opnieuw open vanaf woensdag 01/07
De algemene richtlijn voor de maximale capaciteit bij deze opstart bedraagt 1 zwemmer per 10m² (wateroppervlakte + oppervlakte kades). Dit betekent dat wij in het zwembad “Den Boer” 50 zwemmers mogen toelaten.

(Het onderstaande protocol is ondergeschikt aan de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.)

Toegang tot zwembad:
Bij het binnenkomen van het sportcentrum dient 1.5 m afstand gerespecteerd te worden. Door middel van pijlen op de grond wordt de toegang tot het zwembad aangeduid.
De toegang tot de kleedkamers gebeurt via gates die automatisch open gaan bij het inbrengen van een toegangskaart in een kaartenlezer. Er is een aparte gate voor inkom en uitgang.
Op de plaats waar normaal de schoenen worden uitgedaan, worden alle banken weggenomen zodat op deze plaats geen samenscholing kan ontstaan. Ook deze ruimte wordt in 2 gedeeld, zijnde voor inkomen en uitgaande bezoekers. De zwemmers gaan met hun schoenen aan hun voeten tot in de individuele hokjes. (groepskleedkamers worden gesloten tijdens het publiekzwemmen).
De tussendeur tussen de plaats waar normaal de schoenen staan en de kleedkamers blijft permanent open zodat op deze plaats geen deurklink dient vastgenomen te worden.

Bij het binnenkomen in de inkomhal kunnen de bezoekers direct zien hoeveel zwemmers er nog binnen kunnen (max 50). Dit wordt via het TV-scherm in de inkomhal bekend gemaakt.

 • Reservaties: Groepen, clubs dienen vooraf te reserveren.
 • Doelgroepen: wij gaan 3 zwembanen voorzien in het zwembad voor baantjeszwemmen. De zwemmers in deze banen dienen steeds rechts te zwemmen. We voorzien een baan voor trage zwemmers, gemiddelde en snelle zwemmers. Kinderen onder de 12 jaar kunnen spelen in de ruimte van de resterende 2 banen.
 • Kleedkamers: de kleedkamers worden om het uur in blok gereinigd.
 • Lockers: blijven ter beschikking.
 • Douches: De douchemogelijkheid bij het betreden van het zwembad heeft prioriteit op de douchemogelijkheid bij het verlaten van het zwembad. De doorloopdouches laten wij werken, maar de andere douches gaan wij afsluiten.
 • Sanitair: Het sanitair in de natte zone is steeds toegankelijk.
 • Onderhoud sanitair, kleedkamers en douches: Er dienen geen speciale reinigingsmiddelen gebruikt te worden. Een frequentere reiniging en extra aandacht voor contactoppervlakken en vaak aangeraakte voorwerpen is wel aangewezen.
 • Gebruik materiaal: Materiaal is niet vrij toegankelijk voor gebruikers en dient gevraagd te worden aan de redders
 • Privélessen en zwemlessen tijdens publieksuren: laten we niet doorgaan omdat bij deze lessen de social distancing moeilijk te handhaven is en we dikwijls zien dat de kinderen in de plankjes bijten. De zwemlessen in clubverband kunnen wel doorgaan. Zij hebben apart materiaal dat achteraf gereinigd wordt.
 • Betalingen: kunnen wij niet anders dan cash. Het aankopen van een abonnement wordt aangeraden zodat op die manier er op 12 beurten maar 1 x cash dient betaald te worden.
 • Signalisatie: Door middel van gebruik van affiches en pictogrammen zullen we de regels proberen te verduidelijken. Deze pictogrammen vind je in bijlage.
   
 • Elke individuele sporter is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden inzake social distancing en hygiëne en dient zich te gedragen volgens de richtlijnen. Het reglement van interne orde behoeft evenwel geen specifieke toevoeging. Er is reeds de mogelijkheid om elke persoon die de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, de toegang te verbieden of te verwijderen. Ook dienen gebruikers zich onmiddellijk te schikken naar de richtlijnen van de verantwoordelijken van de accommodatie. Zwemmers met ziektesymptomen zoals grieperig gevoel, neusloop en ongewone vermoeidheid komen niet sporten en kunnen de toegang tot het zwembad geweigerd worden. De algemene maatregelen voor de bevolking in kader van Covid-19 gelden ook voor de sporters. Reserveren is niet nodig.
   
 • Technische/organisatorische aandachtspunten:
  - Doeltreffende desinfectie: na het reinigen met een neutraal reinigingsmiddel worden de kleedkamers gedesinfecteerd met een op chloor gebaseerd desinfectiemiddel.
  - Legionella: stalen zijn genomen van de douches door een erkend labo.
  - Ventilatie: de zwembadhal wordt reeds een week geventileerd met 100% verse lucht.
  - Chloorgehalte: reeds een week wordt het zwembad door de onderhoudsfirma gecontroleerd en worden de juiste doseringen van chloor en zwavelzuur toegepast.
   
 • Personeelsorganisatie:
  - Redders hebben een specifieke opleiding genoten betreffende Covid19 en weten hoe ze in huidige situatie moeten reanimeren.
  - Redders beschikken over het nodige materiaal om te reanimeren zoals blaasballon, bufferzak en zuurstol of een MTV, beiden met een HMEF-filter.
  - Redders houden afstand tijdens hun toezicht. Zone voor de redders is afgebakend.
  - In redderslokaal is ontsmettingsgel, -alcohol voorzien.
  - Balie: aan balie wordt ontsmettingsgel, -alcohol voorzien.
  - Onderhoudspersoneel: voor het zwembad wordt apart schoonmaakmateriaal voorzien.
 • Monitoring: Er werd contact opgenomen met Solva die instaat voor de preventie.
 • Met de zwemclub wordt nog een aparte afsprakennota opgemaakt en ondertekend. Zij zullen ook een protocol uitschrijven specifiek voor hun club.