Inname openbaar domein: (private) bouw- of renovatiewerken

Download hier het papieren invulblad.
gegevens aanvrager
periode
Vermeld hierbij steeds het begin-uur van de eerste dag en het eind-uur op de laatste dag. Aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het innemen van het openbaar domein, moeten minstens 15 werkdagen vóór de gewenste aanvangsdatum van het gebruik van het openbaar domein bij het gemeentebestuur worden ingediend. De vergunning kan voor een maximum termijn van zes maanden aangevraagd worden. Bij inname van langere duur moet de aanvrager tijdig een nieuwe aanvraag indienen. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt gewerkt volgens het 'minderhinderprincipe'; dat betekent dat alle innames zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Probeer daarom zoveel mogelijk op privéterrein te plaatsen. Heeft u toch ruimte op het
openbaar domein nodig? Beperk deze dan in omvang en tijd.
Bij een inname langer dan 14 dagen moet er een retributie worden betaald
overeenkomstig het retributiereglement zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 24 april 2019.
in te nemen openbaar domein
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Parkeerverbodsborden

Het gemeentebestuur voorziet geen verbodsborden voor (private) bouw- of renovatiewerken.