Inname openbaar domein: terras horeca

Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf .
Het terrras voldoet aan alle voorwaarden en bepaling zoals opgenomen in het reglement.