Speelstraten

Tijdens de paas- en zomervakantie kan je in Lievegem van je straat een speelstraat maken. Het doel van een speelstraat is kinderen vrij en veilig op straat te laten spelen. Zo kunnen ze in hun eigen buurt met vriendjes ravotten, kunnen ze spelletjes doen die anders moeilijker te orga­niseren zijn (vb. vrij fietsen, stoepkrijten, skatewedstrijd…). Ook voor volwassenen kan een speelstraat fijn zijn: er is plots meer plaats voor een buurtfeest­je, een gezellige babbel in de tuinzetels op straat.

Wat

Een speelstraat is een openbare weg (waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren hekken worden geplaatst met het verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding ‘speelstraat’ en de speelstraaturen. In de speelstraten is de hele breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen. Enkel fietsers, bestuurders van een motorvoertuig (auto, camper…) die in de straat wonen of er een garage hebben en prioritaire voertuigen (ziekenwagen, politie…) mogen de speelstraat nog inrijden.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden moet de straat aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De straat moet een woonstraat zijn
  • Er is een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u.
  • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer of openbaar vervoer door de straat
  • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven
  • Straten met publieke parkings en handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij er een schriftelijk akkoord is met de betreffende handelaar
  • 75% van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van de speelstraat.
  • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente en voor de bewoners van de straat.

Wanneer

Een speelstraat kan aangevraagd worden voor de paas- en zomervakantie. Een speelstraat kan aangevraagd worden voor één dag, voor een vaste dag in de week of voor een aantal opeenvolgende dagen, telkens van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Voor de paasvakantie is de deadline zondag 19 februari 2023 en voor de zomervakantie is de datum zondag 14 mei 2023.

Procedure

Peters / meters dienen volgende documenten in bij de dienst jeugd:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag, na verkeerstechnisch advies van de politie en het team jeugd.