Retributiereglement

Voor het gebruik van de BKO van Lievegem worden volgende retributies ingevoerd:

Ouderbijdrage (m.i.v. 16.09.2019):

 • Voor- en naschoolse opvang Per begonnen 0,5 u € 1,10
 • Schoolvrije dagen en vakantiedagen< 3 u € 4,50 3 u – 6 u € 6,50> 6 u € 11,50
 • Op woensdagnamiddag wordt het voor ouders meest voordelige tarief gehanteerd.
 • Begeleide studie Sint-Martinus: € 3,50
 • Stille studie Sint-Martinus: € 3
 • Extra ouderbijdrage bij laattijdig afhalen: € 25 per kind per opvangmoment
 • Kost voor meer dan 5 geannuleerde opvangdagen per schooljaar: € 11,50 per kind per dag
 • Warme maaltijd (enkel De Vlinder): € 3•Inningskosten bij wanbetaling
 • De extra kost gelinkt aan een uitstap of een activiteit: € 1 tot € 20
 • Opzettelijke vernieling van materiaal door kinderen: kostprijs van de herstelling

De betaling gebeurt op basis van een factuur. Bij gebrek aan betaling binnen de voorziene termijn zal de invordering gebeuren overeenkomstig het burgerlijk recht en kan de opvang geschorst of opgezegd worden.

Volgende kortingen worden toegestaan

 • 25% korting: als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag opgevangen worden
 • 50% korting: als het aanvraagdossier voor sociaal tarief door het OCMW wordt goedgekeurd.