Corona-ouderschapsverlof

Dit verlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of ½ voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt.

De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing.

Het kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

huisvanhetkind