Coronabesmettingen Lovendegem - update 12.02.2021

Aangezien er meerdere besmettingen zijn op verschillende lagere scholen in Lovendegem is het nu belangrijk om virologische rust te krijgen. Daardoor moeten we extra maatregelen nemen. We weten dat dit bijzondere inspanning vraagt aan jonge gezinnen maar het is belangrijk om ons onderwijs te kunnen opstarten na de krokusvakantie. Door de vele besmettingen in het zesde leerjaar, raden we elk kind aan om het aantal contacten te verminderen: vermijd even opvang, hobby’s in clubverband… als je kan.

Extra maatregelen 12.02.2020

We nemen volgende maatregelen tot en met zondag 21 februari:

 • Kinderopvang De speelboom blijft gesloten voor lager en noodopvang voor kleuters. (zie onder)
 • We vragen aan de sport- enjeugdverenigingen om geen activiteiten voor kinderen van lagere scholen Lovendegem te organiseren en extra waakzaam te zijn. Blijf de maatregelen volgen!
 • De sportkampen voor de lagere school in Lovendegem worden stopgezet. Er zijn hiervoor kinderen van 9 scholen ingeschreven. Het is niet haalbaar om bubbels te organiseren voor 9 verschillende scholen. Daarom schakelen we over op noodopvang. Gezien de huidige situatie in Lovendegem bij deze leeftijdsgroep is het virologisch niet verantwoord om de kampen te laten doorgaan. Onze excuses hiervoor.

Voorlopig gaat de werking van de andere sportkampen gewoon door. We volgen de situatie op de voet.

Buitenschoolse kinderopvang

De gemeente moet op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid de bestaande leefgroep van de lagere school kinderen in De Speelboom sluiten. Ook moeten enkele begeleidsters in quarantaine. Hierdoor zijn we genoodzaakt volgende regeling toe te passen:

 • Woensdag 09/02: Kleuters worden opgevangen in De Speelboom. Kinderen van de Speeltrein en de Speelhut worden opgevangen in de eigen locatie tot uitzonderlijk half zes.
 • Donderdag 10/02 en vrijdag 11/02: Kinderen van De Speelhut en De Speeltrein worden op hun eigen locatie opgevangen volgens de normale openingsuren. De Speelboom is gesloten voor kleuters en lager!

Krokusvakantie buitenschoolse kinderopvang:

 • Kinderen van de Speelhut en de Speeltrein worden opgevangen in de eigen locaties. Kinderen van andere scholen (niet Lievegemse scholen) kunnen aansluiten in de Speeltrein of de Speelhut.
 • Opvang De Speelboom:
  • Geen opvang voor lager onderwijs t.e.m. vrijdag 19.02.2021
  • Noodopvang voor kleuters beperkt tot 25 unieke kinderen met maximaal 14 kinderen per dag tegelijkertijd aanwezig. Reeds ingeschreven ouders worden hiervoor persoonlijk verwittigd.

Buitenschoolse activiteiten

Alle kinderen met een hoog- of laag risicocontact werden door het CLB persoonlijk verwittigd en kunnen niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals deeltijds kunstonderwijs, buitenschoolse opvang, sportactiviteiten of jeugdbeweging tot en met 19 februari. Ook mag je je familie en vrienden niet bezoeken!

Kreeg je geen brief willen we aandringen om waakzaam te zijn en is het nog steeds aangeraden je contacten en activiteiten te beperken.