Dorp Dynamiek

“Dorp Dynamiek”
logodorpdynamiek

De naam is alvast veelzeggend! Met het project willen de oprichters werken aan dynamiek in de Oost-Vlaamse dorpen. In een zogenaamd dynamisch dorp werken bestuur, middenveld en inwoners samen aan het vergroten van het vermogen van het dorp om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan. De basis van het initiatief is dus samenwerking. Samen wordt bepaald waar er kansen en knelpunten liggen voor het dorp én strategieën uitgedacht om hiermee aan de slag te gaan.

Landelijke Gilden & het Innovatiesteunpunt starten in 5 dorpen (3 in het Meetjesland & 2 in de Vlaamse Ardennen) een traject op om samen met de bewoners te bekijken hoe zij kunnen werken aan meer leefbare en toekomstgerichte dorpen. Er wordt met de inwoners gekeken of er samen met het lokaal bestuur kan ingezet kan worden op een dorpenbeleid op maat o.a. door de oprichting van een dorpsparlement of dergelijke.

De inwoners van deze dorpen gaan, tijdens het participatietraject van Dorp Dynamiek, de leefbaarheid na in hun dorp. Tijdens een aantal werksessies werken de inwoners van het dorp hun toekomstvisie uit. En na toetsing aan de visie van het lokale bestuur gaan ze zelf over tot een effectieve realisatie oftewel een quickwin.
Landelijke Gilden en Innovatiesteunpunt beogen een tweeledig resultaat met het participatieve traject: Een gedragen dorpsvisie met enkele duidelijke richtsnoeren/aandachtspunten voor het gemeentelijke beleid rond het dorp.

  • Hoe beleeft de inwoner zijn dorp?
  • Wat is er goed, maar vooral waar kan er positief aan gewerkt worden?
  • Zijn er plekken/gebouwen die in de toekomst een welbepaalde rol kunnen gaan spelen in het dorpsleven?

Anderzijds realiseren de deelnemende inwoners in groep zelf al een eerste actie uit hun ‘actieplan’. Vanuit het project wordt er hiervoor een klein budget voorzien. Deze quickwin is een eerste ‘good practice’.

De bewoners van Oostwinkel kunnen de komende maanden deelnemen aan een dergelijk participatietraject van Dorp Dynamiek. De aftrap vindt plaats in het parochiehuis van Oostwinkel, en dit op donderdag 10/09/2020 om 20.00 uur. Wie er graag bij is, mag een seintje geven aan marieke.de.boe@innovatiesteunpunt.be Volg zeker ook de Facebookpagina Dorp Dynamiek Oostwinkel