Inspraak omgevingsplannen Vlaamse overheid

Als inwoner heb je het recht om jouw mening te geven over plannen en projecten die een invloed hebben op jouw opmgeving. De Vlaamse overheid maakte recent werk van een nieuw portaal waar alle informatie is samengebracht over lopende inspraakprocedures voor:

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema's (ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden die invloed kunnen hebben op jouw gemeente

Via deze link vind je steeds een volledig overzicht van lopende inspraakperiodes.

Momenteel zijn de volgende procedures voor Lievegem van belang:

  • VLAREM WIJZIGING: consultatie over de aanpassingen van de Vlaamse wetgeving voor de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes (13.06.2021)
  • Federale overheid - Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 (15.06.2021)
  • GRUP Vinderhoutse bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde (18.06.2021)
  • Publieke consultatie ontwerpteksten wijzigingsbesluit VLAREM III voor wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (21.06.2021)
  • Nederland - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (21.09.2021)