Laat je horen!

Wij hechten veel belang aan een goede dienstverlening, aangename dorpskernen,... Maar wat denken jullie daar nu eigenlijk over?

Is er genoeg groen in je naaste omgeving? Kan je je sportief voldoende uitleven? Voel je je veilig wanneer je door Lievegem fietst? Hoe ziet onze ideale dienstverlening er voor jou uit? Wat moeten de prioriteiten in de nieuwe fusiegemeente Lievegem zijn?

Via een grote volksbevraging willen wij op deze, en nog vele andere vragen een antwoord krijgen en jullie mening horen. Wil je meewerken?

Ben je minstens 16? Ga dan als de bliksem naar naar deze pagina.

Vul je hem liever in op papier? Dat kan ook! Er zijn exemplaren beschikbaar aan de balies van de drie gemeentehuizen in Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Kom dus gerust langs om een exemplaar op te halen en in te vullen! Je kan nog deelnemen tot en met 2 augustus.

Jullie antwoorden op de vragen zullen mee het beleid in Lievegem bepalen, doe dus zeker mee! Iedere inwoner kan de enquête wel slechts 1 maal invullen. Dit gebeurt op basis van het rijksregisternummer. Om maximale resultaten te behalen en om zeker iedere dorpskern voldoende aan bod te laten komen zullen er ook 1.400 inwoners uit Lievegem via een willekeurige steekproef uitgekozen worden om de enquête in te vullen. Zij zullen in de eerste week van juli een persoonlijke brief ontvangen. Tot en met eind juli kan de enquête ingevuld worden waarna wij met de resultaten aan de slag kunnen in functie van het meerjarenplan 2020-2025. Hopelijk mogen wij heel wat ingevulde formulieren ontvangen om er op die manier voor te zorgen dat iedereen nog liever in Lievegem gaat leven! In het najaar presenteren we de resultaten.