Lievegemse bermen

Wist je dat de oppervlakte van alle wegbermen in Vlaanderen bijna zo groot is als de totale oppervlakte van alle erkende natuurreservaten?

Dat is toch behoorlijk wat. Het zal dan ook niemand verwonderen dat ecologisch bermbeheer sterk kan bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren

De berm = natuur!
Voor de veiligheid van de weggebruiker is het belangrijk dat de begroeiing laag en niet te eentonig is. Gelukkig sluiten veiligheid en kruidenrijke wegbermen elkaar niet uit. Een berm vol bloemen doorbreekt de monotonieen verscherpt ongemerkt de aandacht van de weggebruiker. De ontwikkeling van bloemrijke grasbermen is belangrijk voor het behoud van zoveel mogelijk plantensoorten. Bedreigde soorten krijgen zo weer een kans. De berm ziet er mooier uit en we behouden een aantal bijzondere soorten planten en dieren in Vlaanderen.

Bermbesluit: natuurvriendelijk beheer.
Het bermbesluit regelt het beheer van bermen op een natuurvriendelijke wijze. De toepassing ervan het bermbesluit houdt wel in dat gemeenten - maar ook polderbesturen - rekening moeten houden met andere aspecten: de verkeersveiligheid, het bestrijden van schadelijke organismen, het beheersen van de waterhuishouding en het voorkomen van wateroverlast. Het bermbesluit bepaalt eveneens dat de bermen niet met bestrijdingsmiddelen behandeld mogen worden. Volgens het bermdecreet mogen de bermen gemaaid worden op 15 juni en 15 september. Deze data zijn gekozen in functie van de zaadvorming van de flora. Met gefaseerd maaien blijft ongeveer de helft van de wegberm ongemaaid, zodat er een lappendeken ontstaat van hoge en lage grasbermen. Het zorgt voor een veilige thuis voor insecten, zodat ze zich ook kunnen voortplanten en kunnen zorgen voor bestuiving.

Bermbeheersplan
Momenteel heeft enkel Zomergem een bermbeheersplan. In het kader daarvan worden vanaf dit maaiseizoen een aantal bermen gedeeltelijk niet gemaaid. We hebben hiervoor een aantal bermen uitgekozen, die een aantal waardevolle planten bevatten en waar insecten de kans moeten krijgen om zich voort te planten. Bij elke berm zal wel voor de veiligheidhet eerste deel gemaaid worden. Het tweede deel blijft staan en zal eventueel later worden gemaaid bij een tweede maaibeurt. Volgende straten werden hiervoor geselecteerd:
- Rostraat: tussen het kapelletje en de Schipdonkstraat
- Durmstraat: aan de brug en tussen de bomen naast het fietspad
- In de Moerstraat
- In Langeboeken
- In Korteboeken op verschillende plaatsen
- In de Kerhoek en de verbinding tussen Kerhoek en Korteboeken
- In Stoktevijver waar de straat heraangelegd werd
- In Leischoot
- In de Bauwerwaan
Het is niet de bedoeling dat deze bermen gemaaid worden door de aangelanden!

AddThis Sharing Buttons

Share to Meer...