#meetjeslandtegencorona

Ook in onze mooie streek slaat het COVID 19-virus ongemeen hard toe. De signalen van onze zorginstellingen en zorgverstrekkers zijn ronduit onrustwekkend. Het is vijf nà twaalf. Daarom is het dringend nodig om samen de krachten te bundelen. Lees de Open Brief van de Meetjeslandse COVID 19-groep en volg de opgelegde richtlijnen.

Zorg goed voor jezelf en je dierbaren.

#meetjeslandtegencorona