Ondersteuningsplan Lievegem

De gemeente Lievegem komt naar buiten met een ondersteuningsplan, besproken en voorgelegd op de gemeenteraad van 29 april 2020. Met dit plan beogen we op het einde van de coronacrisis een heropleving van Lievegem en dit niet enkel bedoeld voor de eigen organisatie en dienstverlening maar ook voor de lokale economie, het verenigingsleven en onze inwoners (in het bijzonder de meest kwetsbare groepen).


Op basis van de jaarrekening 2019 zal de nodige financiële ruimte beschikbaar zijn om dit plan inhoudelijk vorm te geven en naderhand ook te realiseren. Het bestuur denkt na over specifieke maatregelen voor de eigen doelgroep(en), binnen het eigen domein.


We onderzoeken dus de impact van de crisis op ons sociaal en economisch weefsel. Alle maatregelen om hierop in te grijpen, worden vervolgens ook door het bestuur, de adviesraden en werkgroepen verder geconcretiseerd.


Het plan komt tot uitvoering na de crisis.