Openbaar domein

Openbaar domein: omvat alles dat geen privaat eigendom is, zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, wegbermen, parkings en pleinen, etc.Het openbaar domein wordt als ingenomen beschouwd van zodra het normaal en gewoon gebruik, zelfs als het maar gedeeltelijk of tijdelijk is, in ruimte en/of tijd verhinderd of belemmerd wordt.

Het volledige reglement kan u hier nalezen.

 

Reglement inname openbaar domein