Schade landbouwteelten

Als je als land- of tuinbouwer door overmacht schade hebt, kan de landbouwschattingscommissie optreden om de nodige vaststellingen te doen.