Solidariteitsactie watersnood

De overstromingen in het oosten van ons land zijn verschrikkelijk. De natuurkracht zorgt voor enorme menselijke drama's. Heel wat dorpsgenoten willen graag helpen en inzamelacties starten om onze landgenoten daar te helpen. Bedankt!

Deze solidariteit is hartverwarmend. Het Rode Kruis coördineert de actie Helpen Helpt. Hoe kan jij helpen?

  • Door een financiële gift via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525.
  • Door je op te geven als vrijwilliger.