Tel het verkeer in jouw straat!

Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Vink op donderdag 20 mei aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Tel één uurtje, van 17.00 uur tot 18.00 uur en breng de mobiliteit in jouw straat in beeld.

Straatvinken
De wetenschappers van Straatvinken berekenen jaar na jaar of je straat op de goede weg is. Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer in onze straten is. Dat gebeurt via een speciale tel-tool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren inwoners een uur lang hoeveel fietsers, voetgangers en andere voertuigen er door hun straat passeren.

Lievegem op weg
Lievegem werkt aan een mobiliteitsplan en nog tot en met 31 mei kunnen inwoners hun knelpunten en ideeën bezorgen via www.lievegemopweg.be Uit de meer dan 600 inzendingen zitten heel wat ideeën rond leefbare woonstraten, wat aantoont dat dit onderwerp leeft. Ook uit de grote bevolkingsbevraging (2019) bleek dat de Lievegemnaar verkeersveiligheid als eerste prioriteit zag.

Doet jouw straat al mee?
Ga naar www.straatvinken.be en kijk of jouw straat al meetelt. Daar vind je ook de tel-tool, het telformulier en meer informatie over dit project.