Vaststelling besmetting COVID-19 bij een kleuter in Waarschoot

De gemeente Lievegem kreeg een melding over een besmetting van COVID-19 bij een kleuter dat school loopt in Het Kersenpitje in Waarschoot (Lievegem). Dat kind maakte samen met een gezinslid (ook een kleuter) gebruik van de Lievegemse buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderclub Domino’.

Het gemeentebestuur en de school hadden overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het agentschap plaatst alle kinderen die mogelijks contact hadden met één van die twee kinderen op school of in de kinderopvang in quarantaine. Deze periode van quarantaine loopt van maandag 15 juni tot en met zondag 28 juni.

Kinderopvang ‘Kinderclub Domino’ werkt met een aparte bubbel voor de kleuters van kleuterschool Het Kersenpitje. Het kind met de vastgestelde besmetting ging alleen op dinsdag 9 juni naar ‘Kinderclub Domino’. Concreet betekent dit dat alleen de kleuters van het Kersenpitje die op dinsdag 9 juni aanwezig waren in de buitenschoolse kinderopvang geen gebruik kunnen maken van de opvang en school tot en met 28 juni om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Ook de personeelsleden van ‘Kinderclub Domino’ die op 9 juni de kleuters begeleidden van het Kersenpitje worden preventief in quarantaine geplaatst.

De school en het gemeentebestuur Lievegem verwittigden de ouders en de personeelsleden. We vinden het jammer dat deze kleuters niet naar de opvang en school kunnen gaan. We rekenen op het begrip van de ouders.

Deze maatregelen zijn preventief. Mocht je kind zelf symptomen hebben, contacteer dan onmiddellijk de huisarts.

Voor meer info kan je terecht bij de school of bij de buitenschoolse kinderopvang.