Bedrijfsafval

Afvalstoffen van bedrijven en KMO’s zijn bedrijfsafvalstoffen.

Het nieuwe materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA van de Vlaamse overheid bepalen dat ook bedrijven afval moeten sorteren.

Bedrijfsafvalstoffen sorteer je door meer soorten afval aan de bron te scheiden, zodat deze apart kunnen worden opgehaald. Hoe zuiverder de fracties zijn, hoe gemakkelijker de recyclage en de verwerking is.

Er wordt een onderscheid gemaakt:

  • Bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling en hoeveelheid niet vergelijkbaar zijn met afvalstoffen van gezinnen moeten opgehaald worden door een private ophaalfirma.
  • Afvalstoffen die qua samenstelling en hoeveelheden vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen van gezinnen mogen ingezameld worden via de gemeentelijke huis-aan-huisophaling van papier en karton, PMD en restafval in zwarte KMO-restafvalzak. Het bedrijf kan voor bepaalde afvalsoorten naar het recyclagepark.

Uitgebreide informatie kan je terugvinden in de IVMfolder ‘Ook bedrijven moeten sorteren’(2013), gratis verkrijgbaar op de dienst grondgebiedzaken, sectie milieu of via www.ivmafvalbeheer.be.
 

Kostprijs

Voor bedrijven en ondernemingen in Waarschoot gelden andere tarieven en openingsuren op het recyclagepark dan voor inwoners.

Elke bezoeker betaalt per bezoek aan het recyclagepark het tarief per afvalsoort.

Verdere informatie vind je op de pagina van het recyclagepark.