Drankvergunning

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken en sterke dranken te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, bij evenementen,…

 • Gegiste dranken zijn bijvoorbeeld bieren, wijnen, e.d. , deze hebben minder dan 22° alcohol
 • Sterke dranken zijn bijvoorbeeld cognac, whisky, alcoholpops, breezers, e.d. , deze hebben meer dan 22° alcohol

Voor wie

Je moet een drankvergunning aanvragen in de volgende gevallen:
•    vóór de (her)opening van een vaste drankgelegenheid
•    vóór de start van de uitbating van een reizende drankgelegenheid (tapwagen, boot, ...)
•    vóór de start van een gelegenheidsevenement

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden aan een nieuwe uitbater of meegenomen worden naar een andere locatie.

Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten) moeten geen drankvergunning aanvragen. Er moet wel een “vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken” aangevraagd worden bij de dienst Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.

Soorten drankgelegenheden

Vaste drankgelegenheid

 • Wel drankvergunning nodig: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, jeugdhuis (geen sterke dranken toegelaten), gemeentelijke zalen, tankstations (geen sterke dranken toegelaten), drankproeverijen,…
 • Geen drankvergunning nodig: kantines en refters voor personeel, private kringen (mits geen drank- of gokclub).

Reizende drankgelegenheid

 • Drankgelegenheden gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere voertuigen, reizende kramen of andere inrichtingen.
 • Deze hebben een vergunningsplicht en dienen dit aan te vragen in de gemeente waar de maatschappelijk zetel gevestigd is (of waar de persoon woont).

Occasionele drankgelegenheid

 • Wel drankvergunning nodig: fuif, kaas- en wijnavond, cavabar (handelsverbond op braderij) of alle initiatieven die langer duren dan 15 dagen of meer dan 10 keer per jaar doorgaan
 • Geen drankvergunning nodig: initiatieven van een ondernemer of van een particulier en alle initiatieven die minder dan 15 opeenvolgende dagen doorgaan of meer dan 10 keer per jaar.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn
 • in het bezit zijn van een verplichte verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid
 • aan de hygiënevoorwaarden voldoen

Hoe aanvragen

De aanvraag voor een drankvergunning dien je ten laatste 45 dagen vóór de (her)opening van jouw zaak in. De aanvraagformulieren kan je bekomen via economie.toerisme@lievegem.be.