Wekelijkse rustdag

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet. De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen voor de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 1. verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bv.: "home party’s");
 2. verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 3. verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…);
 4. verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens; 
 5. dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden;
 6. de verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

De bepalingen over de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag zijn ook niet van toepassing op de vestigingseenheden waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van een van de volgende productgroepen uitmaakt:

 1. kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 2. dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 3. brandstof en olie voor autovoertuigen;
 4. consumptie-ijs in individuele porties;
 5. voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Er is sprake van een hoofdactiviteit indien de verkoop van de productgroep die de hoofdactiviteit uitmaakt, minstens 50 % van de jaarlijkse omzet vertegenwoordigt.

Afwijkingen bij bijzonder omstandigheden of beurzen en markten

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.);
 2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden

Afwijkingen 2022

 • Week 01 (van maandag 3 januari t/m zondag 9 januari) – Wintersolden
 • Week 15 (van maandag 11 april t/m zondag 17 april) – Pasen
 • Week 17 (van maandag 25 april t/m zondag 1 mei) – Dag van de arbeid
 • Week 18 (van maandag 2 mei t/m zondag 8 mei) - Moederdag
 • Week 21 (van maandag 23 mei t/m zondag 29 mei) – O.-L.-H.-Hemelvaart
 • Week 22 (van maandag 30 mei t/m zondag 5 juni) - Pinksteren
 • Week 23 (van maandag 6 juni t/m zondag 12 juni) - Vaderdag
 • Week 26 (van maandag 27 juni t/m zondag 3 juli) - Zomersolden
 • Week 39 (van maandag 26 september t/m zondag 2 oktober) – Weekend van de klant
 • Week 44 (van maandag 31 oktober t/m zondag 6 november) - Allerheiligen
 • Week 45 (van maandag 7 november t/m zondag 13 november) – Wapenstilstand / Sint-Maarten
 • Week 49 (van maandag 5 december t/m zondag 11 december) - Sinterklaas
 • Week 51 (van maandag 19 december t/m zondag 25 december) - Eindejaarsperiode
 • Week 52 (van maandag 26 december t/m zondag 1 januari 2023) - Eindejaarsperiode

Afwijking op openingsuren:

 • 24 en 31 december