Starten met een zaak

Als u een eigen zaak wilt oprichten, dan is het belangrijk dat je je goed voorbereidt:

Een ondernemingsloket is een aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Het gaat in sommige gevallen om verplichte administratieve verrichtingen. Een loket kan ook bijkomende diensten aanbieden. Om erkend te worden, moet het loket aan een aantal voorwaarden voldoen. De acht bestaande loketten tellen heel wat kantoren, verspreid over het gehele land die u hier kan raadplegen. U kan zich ook aansluiten bij een ondernemersorganisatie naar keuze om begeleiding te krijgen. De horecavergunning 45 dagen voor de opening aanvragen bij team lokale economie en toerisme.

Raadpleeg ook onderstaande websites en brochures om u goed voor te bereiden.

Stoppen met een zaak

Net als bij het starten van een zelfstandige activiteit moet je ook bij stopzetting enkele administratieve stappen nemen.

Startende horecazaken

Er kan pas toelating verleend worden om een nieuwe zaak te openen in Lievegem wanneer volgende attesten op het gemeentebestuur binnengekomen zijn:

  • Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en burgerlijke aansprakelijkheid (neem hiervoor contact op met uw verzekeraar.
  • Melding van een publiek toegankelijke inrichting bij de brandweer. (Stuur op aan brandweer en bezorg een kopie aan het gemeentebestuur).
  • Formulier hygiëneonderzoek
  • Drankvergunning