Taxivergunning

Uitbaten van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer hebt u een vergunning voor Individueel Bezoldigd Personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar u gevestigd bent. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Het nieuwe taxidecreet, dat in voege is sinds 1 januari 2020, biedt kansen voor een uitgebreider taxiaanbod. De 2 bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten verhuurvoertuig met bestuurder (VVB) worden vervangen door één generieke vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBP) voor vier exploitatievormen: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

De vergunning heeft betrekking op minstens 1 voertuig en wordt na administratieve behandeling toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBP)

De Vlaamse Regering besliste op 29 maart 2019 om het Decreet over het individueel bezoldigd personenvervoer of ook het taxidecreet genoemd, te bekrachtigen en af te kondigen. Op 8 november keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit met de exploitatievoorwaarden bij het decreet individueel bezoldigd personenvervoer goed. Het is ingegaan sinds 1 januari 2020.

Een taxivergunning aanvragen doe je in de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is, door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/.

Bekijk zeker eerst de handleiding voor de digitale aanvraag via het portaal. 

De vergunning wordt, mits volledig verklaring, binnen een termijn van 45 kalenderdagen afgeleverd.

Exploitatievormen

Alvorens een aanvraag in te dienen dient er uitgemaakt te worden, welke dienst er zal uitgeoefend worden. De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat u wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag u in heel Vlaanderen uw taxidienst uitbaten. De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • U vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar uw exploitatiezetel gevestigd is of zal gevestigd worden op het moment dat u start met de exploitatie.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. U moet zelf uw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • Met een straattaxi mag u niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.


Standplaatstaxi

 • Als u een standplaatstaxi wil uitbaten, vraagt u, naast uw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit u de taxidienst wil exploiteren.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente.
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.


Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stelt u bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.


Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio.

 

Kostprijs

De uitbater van een dienst 'Individueel Bezoldigd Personenvervoer' betaalt jaarlijks een retributie van € 350 per vergund voertuig. Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgegeven.

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.


Er geldt een verminderd tarief voor schone voertuigen.

 • Verminderd tarief voor zero-emissievoertuigen: € 250
 • Verminderd tarief voor schone voertuigen: € 250 tot 1 januari 2025 voor bestaande voertuigen met:

        min. ecoscore 74 voor voertuig met 5 passagiers
        min. ecoscore 71 voor voertuig met 5+ passagiers
        min. ecoscore 61 voor minibus met 5+ passagiers


De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van € 20 voor de uitreiking van de bestuurderspas. Beide retributies worden op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

 

 

 

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet iedere bestuurder van een taxivoertuig verplicht beschikken over een bestuurderspas. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:

 •     rijbewijs;
 •     medische keuring;
 •     bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen;
 •     uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen;
 •     adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.


De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn via het aanvraagformulier. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een Vlaamse gemeente naar keuze uitkiezen om de pas aan te vragen.

Een bestuurderspas aanvragen doe je door aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/.

Machtiging