Tegemoetkomings- en heropeningspremie

Tegemoetkomingspremie

De gemeente Lievegem heeft een allesomvattend Ondersteuningsplan goedgekeurd, waarin aan alle ondernemers wordt gedacht. Er wordt aan alle Lievegemse ondernemers die een Vlaamse hinderpremie hebben ontvangen een premie van 100 euro geschonken. De premie is onder meer bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die handelaars moeten maken om zich in regel te stellen met de veiligheidsvoorschriften (inzake social distancing) die worden opgelegd in functie van het heropenen van hun zaak.

Deze tegemoetkoming kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier in bijlage bij Team Omgeving - Lokale Economie en toerisme via economie.toerisme@lievegem.be, of bezorgd worden aan Team Omgeving - Lokale Economie, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem.

Heropeningspremie

De gemeente Lievegem heeft een allesomvattend Ondersteuningsplan goedgekeurd, waarin ook de horeca een belangrijke plaats heeft ingenomen. Zo worden er extra maatregelen voorzien om de horeca uitbaters te ondersteunen. Elke Lievegemse horeca uitbater die een Vlaamse hinderpremie heeft ontvangen, komt in aanmerking voor een heropeningspremie van 400 euro.

Bovendien worden per horecazaak 4 geschenkbonnen ter waarde van 50 euro per bon geschonken, om te verloten onder de klanten. Ook hiervoor moet een ontvangstbewijs van de Vlaamse corona hinderpremie kunnen worden voorgelegd.

Beide tegemoetkomingen kunnen via hetzelfde aanvraagformulier, aangevraagd worden bij Team Omgeving - Lokale Economie en toerisme via economie.toerisme@lievegem.be, of bezorgd worden aan Team Omgeving - Lokale Economie, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem.

Wij vragen wel dat je beschikt over de nodige attesten en vergunningen, zoals een door de gemeente goedgekeurde drankvergunning. Indien dit niet het geval is, dan moet je de intentie hebben en bereid zijn je op korte termijn in orde te stellen met de reglementering.