Terrassen

Permanent terras

Hiervoor is een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig. Dezelfde voorwaarden als voor een seizoensgebonden terras zijn hier van toepassing. Voor permanente terrassen moet een omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend in het Vlaams Omgevingsloket. Onder het plaatsen van permanente terrassen op het openbaar domein wordt enkel de plaatsing van een bij een horecazaak horend terras begrepen dat meer dan 8 maanden per jaar blijft staan.

  • Een omgevingsvergunning voor de plaatsing van een terras bij een horecazaak wordt aan een uitbater verleend voor onbepaalde duur.
  • De terrasinrichting moet vlot verplaatsbaar zijn het terras mag geen gesloten uitbreiding vormen van de private horecazaak. Ook moet er steeds een voldoende obstakelvrije doorgang gegarandeerd zijn.
  • Voor de beoordeling dient er gekeken te worden met team infrastructuur – mobiliteit of er geen gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat en of er nog een voldoende brede doorgang zal zijn voor zachte weggebruikers.
  • De aanvraag moet de nodige documenten bevatten zoals vermeld in het normenboek voor digitale aanvragen zonder/met medewerking van een architect, maar moet zeker ook deze bevatten:
    • Motivatienota: de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de terrassen.
    • Terrasinplantingsplan: een plan van een ruimtelijk afgebakend deel van het openbare domein waarop de zones ingetekend zijn die de plaatsing van het terras terrassen en waarbij specifieke voorschriften geformuleerd worden met betrekking tot
    • Vrije breedte : de breedte op het trottoir tussen enerzijds de gevel of rooilijn en anderzijds de grens met de rijweg of eventuele obstakels op het trottoir (zoals verkeersborden, verlichting, andere,…).

Een seizoensgebonden terras

Onder het plaatsen van seizoensgebonden terrassen op het openbaar domein, wordt enkel de plaatsing van een bij een horeca zaak horend terras begrepen, dat maximaal 8 maanden per jaar blijft staan en daarna weer wordt weggenomen.