Hinderpremie bij wegenwerken

Hinder door wegenwerken is vaak een zware uitdaging voor een kleine onderneming.  Het Agentschap Innoveren & Ondernemen wil met de hinderpremie wat financiële ademruimte aanbieden om naar oplossingen te zoeken om je klanten te informeren en ze te blijven bedienen.

Hinderpremie

De hinderpremie is in voege sedert 1 juli 2017 en is bestemd voor kleine ondernemingen (met maximum 9 werknemers en met vaste openingstijden) die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur.

Wat is ernstige hinder

Ernstige hinder betekent dat de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten, dat de werken een oppervlakte van meer dan 50 m2 hebben en dat ze minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Procedure

Brief VLAIO
De handelaar die zich in de zone van de wegenwerken bevindt, krijgt via VLAIO een brief vooraleer de werken starten.  De beheerder van de werken moet de nuts- of wegenwerken wel invoeren in een databank, het GIPOD.

Aanvraag hinderpremie
Je hebt 60 dagen de tijd na de datum van de brief (en ten laatste tegen het einde van de werken) om de uitbetaling van de hinderpremie aan te vragen via vlaio.be/hinderpremie.  VLAIO controleert de gegevens van de getroffen handelaar en stort het bedrag, € 2000, zo snel mogelijk op de rekening. Dit bedrag kan je maximaal één keer per kalenderjaar en per periode van hinder ontvangen.

Aanvraag sluitingspremie
Ben je als handelaar toch verplicht om je zaak te sluiten, dan kan je een sluitingspremie aanvragen.  Je ontvangt een sluitingspremie vanaf dat je je zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten.  De premie die je online aanvraagt via vlaio.be/hinderpremie, loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en kan je aanvragen in blokken van maximaal 30 sluitingsdagen.  De sluitingspremie bedraagt € 80 per sluitingsdag (maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder).

Contact
hinderpremie@vlaio.be
tel. 1700