Oostwinkeldorp - Leischoot, Rostraat en Moerstraat

Vanaf 13 mei 2020 tot begin juni 2020 zullen er gebroken en gebarsten betonvakken worden vernieuwd in Oostwinkeldorp - Leischoot, Rostraat en Moerstraat. Behalve in de Rostraat zal er steeds doorgaand (beurtelings) verkeer mogelijk zijn. Om de hinder tot een minimum te beperken werd er gekozen om in Oostwinkeldorp – Leischoot en Moerstraat snelhardend beton te gebruiken zodat de rijbaan sneller opnieuw kan worden gebruikt.
Om deze werken te kunnen uitvoeren werd er een tijdelijk politiereglement opgesteld waarbij de verkeerssituatie tijdens de werken er als volgt zal uitzien:

 • Deel 1: Moerstraat
  - Moerstraat tussen Durmstraat en Kruisstraat: uitgezonderd plaatselijk verkeer met in de straat beurtelings doorgaand verkeer
  - Omleiding via Kruisstraat - Vellare - Lobrug - Koning Leopoldstraat - Lamstraat - Zomergemstraat/Durmstraat en omgekeerd
 • Deel 2: Rostraat
  - Afsluiten van Rostraat
  - Omleiding via Rohoek en Rostraat
 • Deel 3: Leischoot en Oostwinkeldorp
  - Inrichten van afwisselende werfzones met beurtelings verkeer

Dit zal worden aangeduid met de nodige signalisatie om de situatie duidelijk te maken voor elke weggebruiker. Aan de aannemer werd gevraagd om de bewoners in de werkzone steeds minstens één dag vooraf te verwittigen over de al dan niet toegankelijkheid van de opritten.