Opvang en scholen tijdens Coronavirus

De BKO behoudt zijn werking waarbij kinderen van mensen uit de zorg- en veiligheidssector voorrang krijgen. Ook het busvervoer wordt voorlopig nog in stand gehouden.

Wat betekent dit voor de BKO en de scholen in Lievegem?

Ons advies is om zoveel mogelijk kinderen thuis te houden

  • Spreek af met familie.
  • Spreek af op buurtniveau.

De noodopvang dient specifiek voor:

  • Kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en veiligheidsdiensten.
  • Kinderen voor wie er geen andere oplossing is dan het inschakelen van ouderen.

Tijdens de normale openingsuren van de school voorzien de scholen in noodopvang. Voor- en naschools voorziet de BKO in noodopvang. Het gemeentebestuur van Lievegem vraagt aan alle ouders om zo veel mogelijk zelfstandig in een oplossing te voorzien.

  • Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn
  • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
  • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

 

De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door mensen uit de risicogroep (65-plussers, mensen met een zwakke gezondheid,…). Bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet!

Het algemene principe is dat je binnen je "gezinsbubbel" blijft, met uitzondering van één vriend of vriendin van buiten het gezin. Die ene persoon kan dus ook je babysit zijn. Als je zelf op je kinderen kan passen, blijft dit de voorkeur. Zo komen minder verschillende mensen met elkaar in contact en is er dus ook minder kans op besmetting.

Samenwerken met gezinnen mag niet meer, want dat zou een schending zijn van het samenscholingsverbod.

Zowel in de BKO als in de Lievegemse scholen zullen er geen warme maaltijden aangeboden worden. De BKO en scholen blijven alert voor de voorziene hygiënemaatregelen. Kinderen die symptomen vertonen, dienen thuis te blijven. Indien de symptomen opgemerkt worden, contacten we de ouders om de kinderen te komen halen.

Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt tot en met 19 april 2020. Voor de scholen dienen in deze periode geen afwezigheidsattesten ingediend worden.

  • De crèches blijven open.
  • Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes

Leidraad voor de opvang van kinderen

COVID grootouders en kleinkinderen