Parkeerbeleid blauwe zone Waarschoot

Parkeerbeleid blauwe zone

Sinds 1 januari 2014 geldt in Waarschoot in het centrum een blauwe zone. De invoering van de blauwe zone met twee kleinere zones van kortparkeren (43 plaatsen) zorgt ervoor zorgen dat klanten steeds een vrije parkeerplaats voor de handelszaak vinden en langparkeerders makkelijker hun weg vinden naar de gratis Parking Centrum, op wandelafstand van het Dorp. Na grondige evaluatie werd de bestaande blauwe zone in Waarschoot Centrum in augustus 2014 bijgestuurd.

De parkeerzones waarop de blauwe zone van toepassing is, zijn afgebakend en een externe firma is aangeduid om controle uit te oefenen op de naleving ervan. Iedereen die in de blauwe zone parkeert – ook bewoners – plaatst zichtbaar een geldige parkeerschijf achter de voorruit.

Uit de evaluatie blijkt dat de blauwe zone haar vruchten afwerpt.

 

Wat is een blauwe zone?

- Het begin van de blauwe zone wordt aangeduid met een zonebord. Van zodra je dit bord voorbijrijdt, gelden de blauwe zoneregels.

 -Binnen deze zone is het gebruik van een parkeerschijf verplicht en is de parkeerduur beperkt tot twee uur. De schijf wordt onmiddellijk na aankomst aangebracht.

- De schijf moet vooraan in het voertuig op een zichtbare plaats aangebracht worden.

- Het gebruik van de schijf is verplicht vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur, van maandag tot en met zaterdag.

- Na het verstrijken van de termijn van 2 uur moet je het voertuig verplaatsen. Het is niet toegelaten de gegevens op de parkeerschijf te wijzigen of om er onjuiste gegevens op aan te brengen.

Wat is een zone kortparkeren?

- Een zone kortparkeren is een onderdeel van de blauwe zone.

- Dezelfde regels als in de blauwe zone (zie boven) gelden maar de parkeertijd is beperkt tot 30 min.

Afbakening blauwe zone

Volgende parkeerplaatsen vallen binnen de blauwe zone met een parkeerduur van 2 uren:

- Kerkstraat onpare nummers van huisnr. 1 tot 7 (thv Sociaal Huis)

- Dorp ter hoogte van huisnr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 (schuine parkeerstroken thv Optiek Inn)

- Stationsstraat volledige parkeerstrook aan de zijde van huisnummer 132 (Spar)

De volgende parkeerplaatsen vallen binnen de blauwe zone met een parkeerduur van 30 minuten:

- Stationsstraat onpare nummers van huisnr. 1 tot 11 (8 plaatsen)

- Stationsstraat pare nummers van huisnr. 2 tot 18 (8 plaatsen)

- Schoolstraat pare nummers van huisnr. 12 tot 24 (3 plaatsen)

Parkeerschijf van 09.00 uur tot 18.00 uur

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 09.00 tot 18.00 uur. De schijf is verplicht op werkdagen en op zaterdag. Ze laat maximum twee uren of 30 minuten parkeren toe. Op zondag hoef je geen parkeerschijf te gebruiken.

Zone voor langparkeren

In de onmiddellijke omgeving van de blauwe zone zijn 57 parkeerplaatsen op de Parking Centrum (Nieuwstraat) beschikbaar voor langparkeren.

Controle en boete

De controle in de blauwe zone is uitbesteed aan een externe firma (niet de politie). Bij overtreding krijg je een boete van 15 euro.

Hoe moet je je parkeerschijf gebruiken?

Je stelt de parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Dat streepje kan dus een half uur of een heel uur aanduiden. Vanaf het aangeduide streepje heb je 2 uur of 30 min parkeertijd, naar gelang de toegelaten parkeertijd.

Voorbeeld in de blauwe zone:

- Je komt aan om 09.15 uur. Je moet dan jouw schijf instellen op “uur van aankomst” 09.30 uur en mag parkeren tot 11.30 uur.

 -Je komt aan om 12.55 uur. Parkeerschijf instellen op 13.00 uur en je mag parkeren tot 15.00 uur.

Voorbeeld in de zone kortparkeren:

- Je komt aan om 09.15 uur. Je moet dan je schijf instellen op “uur van aankomst” 09.30 uur en mag parkeren tot 10.00 uur.

- Je komt aan om 12.55 uur. Parkeerschijf instellen op 13.00 uur en je mag parkeren tot 13.30 uur. 

Uitzonderingen

Deze categorieën zijn vrijgesteld:

- Alle voertuigen die geen auto’s zijn (motorfietsen)

- Voertuigen die bestuurd worden door een persoon met een beperking die de speciale parkeerkaart voor mensen met een beperking zichtbaar achter de voorruit plaatst, enkel op een parkeerplaats voor personen met beperking.