Rooilijnplan en het onteigeningsplan Appensvoordestraat

De gemeenteraad heeft op 3 juni 2020 het rooilijnplan en de het onteigeningsplan Appensvoordestraat definitief goedgekeurd.
De nieuwe rooilijn en de te onteigenen percelen zijn gelegen langsheen de Appensvoordestraat te Lievegem-Lovendegem. Het definitief besluit over het rooilijnplan en het onteigeningsplan met bijlagen kan geraadpleegd worden bij het team omgeving, Dreef 20, 9930 Lievegem, enkel op afspraak: op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdag in de namiddag – omgeving@lievegem.be – 09 396 23 00.

Beroepsmogelijkheden

Wat betreft het rooilijnplan Conform artikel 24 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 kan er binnen de 30 dagen na de bekendmaking, dit is uiterlijk op 16.07.2020, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering. Wat betreft het onteigeningsplan Conform artikel 43 van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 kan er binnen de 45 dagen na kennisgeving aan de belanghebbenden of na de publicatie in het Belgisch Staatsblad in de andere gevallen beroep worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De volgende documenten zijn hier digitaal te bekijken: