Samen Lievegem

We trokken begin 2021 Samen Lievegem op gang met online bijeenkomsten voor de inwoners van onze zeven woonkernen: Beke, Lovendegem, Oostwinkel, Ronsele, Vinderhoute, Waarschoot en Zomergem. We riepen jullie op om zomeractiviteiten te organiseren waarbij waardevolle elementen van de dorpen in de kijker worden gezet. Helaas draaide dit anders uit: de versoepelingen waar we allemaal naar verlangden, kwamen minder snel dan gehoopt. Daarom zetten we verder in op 'afstandswerken' en lanceerden we de wedstrijd Betaal met een verhaal.

Betaal met een verhaal

Iedere inwoner van Lievegem kon een verhaal vertellen over het bijzondere van zijn of haar dorp en daarmee een oud gemeentegrensbord winnen met de naam van dat dorp. We organiseerden twee online workshops die de vertellers hielpen om een sterk verhaal neer te schrijven of een prachtige podcast in elkaar te steken.

We ontvingen heel wat waardevolle inzendingen die beloond worden met een bord. De overhandiging van deze borden gebeurt door de burgemeester. Maar het verhaal stopt hier niet. Vanaf september doen we elk dorp aan met een 'video box' waar iedereen die dit wil voor de camera kan komen vertellen over wat zijn of haar dorp bijzonder maakt. Met de opgenomen beelden maken we een montage die de - inwoners van de - Lievegemse dorpen samenvat.

Venster op Lievegem: anders Bekeken

Intussen was er in juni ook Venster op Lievegem van op de kerk van Beke. Wie de kerktoren wilde beklimmen, kreeg een unieke kijk op onze groene gemeente en werd uitgenodigd om de beste foto’s te posten op Instagram.

De zitbank als dorpsgezicht

De volgende maanden organiseren we diverse activiteiten rond het thema De zitbank als dorpsgezicht.  Uit de eerste bevragingen kwam ‘ruimte’ duidelijk naar voor als een belangrijk thema voor de Lievegemnaar. De open ruimte tussen de dorpen én de plekken in de dorpen waar er ruimte is om even te zitten, elkaar te ontmoeten en op een nieuwe manier naar de omgeving te kijken. Denkers, makers en verbinders zullen uitgenodigd worden om hier samen mee vorm aan te geven. 

Mensen samenbrengen en werken aan een nieuw gevoel van samenhorigheid op een moment dat je fysiek niet kan samenkomen: het is een proces van vallen en opstaan. Maar ook hebben de beperkingen op sociaal vlak ons laten voelen dat wat we vinden dicht bij huis, zeer waardevol kan zijn.

Wij bereiden ons voor op een sociale heropleving!

Samen Lievegem: de ontmoeting die de grenzen verlegt

Samen Lievegem wil de verbondenheid tussen de inwoners en hun dorp versterken.
Samen Lievegem wil de waardevolle elementen van elk dorp in de kijker zetten.
Samen Lievegem wil de band tussen de zeven dorpen versterken.

Lievegem: sinds begin 2019 is het de naam voor de fusie van de vroegere gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Drie gemeenten, zeven dorpen en woonkernen. Een fusie van gemeenten brengt heel wat te weeg bij de inwoners en dit niet alleen op administratief vlak. De plek waar je woont, je straat, je dorp: het is een stukje van wie je bent. Als daar iets in verandert, kunnen mensen bezorgd zijn dat er dingen verloren zullen gaan. Maar het biedt ook heel wat kansen tot nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Daarover gaat Samen Lievegem. Het gemeentebestuur van Lievegem en Avansa Regio Gent kregen middelen uit het LEADER programma om samen met zoveel mogelijk burgers de nieuwe Lievegemse eigenheid te ontdekken en vorm te geven.

Drie fases

De zeven Lievegemse dorpen hebben elk een eigen karakter en in de eerste fase van het project wordt dat in de spots gezet. Bijzondere plekken en gebouwen, evenementen en tradities, … alles wat van waarde is voor de inwoners kan een plek krijgen. Verenigingen, ondernemers, buurtcomités, scholen, instellingen en individuele burgers: iedereen wordt uitgenodigd om een inbreng te doen. In een volgende fase worden de grenzen verlegd en worden de bruggen tussen de dorpen versterkt. Waar kunnen ze elkaar nog beter leren kennen, elkaar inspireren en samenwerken? In een derde en laatste fase gaan we op zoek naar wat ons 'Lievegem' maakt.

Drie verhaallijnen

We werken rond drie verhaallijnen. We willen de open ruimte tussen de dorpen belichten, de creativiteit en de verbeelding in Lievegem doen spreken en de talrijke verhalen sprokkelen in de dorpen. En jij kan hier aan mee bouwen!

Het project loopt tot midden 2022 en zal eindigen met een mooi slotakkoord. Hoe dat er precies zal uitzien? Dat ligt in handen van de Lievegemnaren!