Samen Lievegem

Samen Lievegem wil de verbondenheid tussen de inwoners en hun dorp versterken.
Samen Lievegem wil de waardevolle elementen van elk dorp in de kijker zetten.
Samen Lievegem wil de band tussen de zeven dorpen versterken.

Sinds begin 2019 is het de naam voor de fusie van de vroegere gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Drie gemeenten, zeven dorpen en woonkernen. Een fusie van gemeenten brengt heel wat te weeg bij de inwoners en dit niet alleen op administratief vlak. De plek waar je woont, je straat, je dorp: het is een stukje van wie je bent. Als daar iets in verandert, kunnen mensen bezorgd zijn dat er dingen verloren zullen gaan. Maar het biedt ook heel wat kansen tot nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Daarover gaat Samen Lievegem. Het gemeentebestuur van Lievegem en Avansa Regio Gent kregen middelen uit het LEADER programma om samen met zoveel mogelijk burgers de nieuwe Lievegemse eigenheid te ontdekken en vorm te geven.

Drie fases

De zeven Lievegemse dorpen hebben elk een eigen karakter en in de eerste fase van het project wordt dat in de spots gezet. Bijzondere plekken en gebouwen, evenementen en tradities, … alles wat van waarde is voor de inwoners kan een plek krijgen. Verenigingen, ondernemers, buurtcomités, scholen, instellingen en individuele burgers: iedereen wordt uitgenodigd om een inbreng te doen. In een volgende fase worden de grenzen verlegd en worden de bruggen tussen de dorpen versterkt. Waar kunnen ze elkaar nog beter leren kennen, elkaar inspireren en samenwerken? In een derde en laatste fase gaan we op zoek naar wat ons 'Lievegem' maakt.

Drie verhaallijnen

We werken rond drie verhaallijnen. We willen de open ruimte tussen de dorpen belichten, de creativiteit en de verbeelding in Lievegem doen spreken en de talrijke verhalen sprokkelen in de dorpen. En jij kan hier aan mee bouwen!

Het project loopt tot midden 2022 en zal eindigen met een mooi slotakkoord. Hoe dat er precies zal uitzien? Dat ligt in handen van de Lievegemnaren!

Samen Lievegem: de ontmoeting die grenzen verlegt.