Samen Lievegem

Logo Samen Lievegem en foto van fietser langs jaagpad

Samen Lievegem wil de verbondenheid tussen de inwoners en hun dorp versterken.
Samen Lievegem wil de waardevolle elementen van elk dorp in de kijker zetten.
Samen Lievegem wil de band tussen de zeven dorpen versterken.

Sinds begin 2019 is het de naam voor de fusie van de vroegere gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. Drie gemeenten, zeven dorpen en woonkernen. Een fusie van gemeenten brengt heel wat te weeg bij de inwoners en dit niet alleen op administratief vlak. De plek waar je woont, je straat, je dorp: het is een stukje van wie je bent. Als daar iets in verandert, kunnen mensen bezorgd zijn dat er dingen verloren zullen gaan. Maar het biedt ook heel wat kansen tot nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Daarover gaat Samen Lievegem. Het gemeentebestuur van Lievegem en Avansa Regio Gent kregen middelen uit het LEADER programma om samen met zoveel mogelijk burgers de nieuwe Lievegemse eigenheid te ontdekken en vorm te geven.

De zeven Lievegemse dorpen hebben elk een eigen karakter en in de eerste fase van het project wordt dat in de spots gezet. Bijzondere plekken en gebouwen, evenementen en tradities, … alles wat van waarde is voor de inwoners kan een plek krijgen. Verenigingen, ondernemers, buurtcomités, scholen, instellingen en individuele burgers: iedereen wordt uitgenodigd om een inbreng te doen.

In een volgende fase worden de grenzen verlegd en worden de bruggen tussen de dorpen versterkt. Waar kunnen ze elkaar nog beter leren kennen, elkaar inspireren en samenwerken? Samen Lievegem wil daarnaast ook het bestuur en de burgers dichter bij elkaar brengen. Anno 2021 willen burgers goed geïnformeerd worden en hun stem laten horen. De gemeentelijke overheid ziet toekomst in participatie en wil de inwoners actief betrekken bij het gemeentebeleid in een vorm op maat van Lievegem.

Het project loopt tot midden 2022 en zal eindigen met een mooi slotakkoord. Hoe dat er precies zal uitzien? Dat ligt in handen van de Lievegemnaren!

Startavond 23 februari (20.00 uur)

Werk mee aan een nieuw en authentiek verhaal van verbondenheid. Op 23 februari geven we het startschot voor Samen Lievegem: op deze online bijeenkomst verneem je hoe je kan meewerken. Je komt te weten welke plekken, gebeurtenissen en prille ideeën opborrelden tijdens de lokale startbijeenkomsten in de 7 woonkernen eerder dit jaar. Interesse?

Kon je er niet bij zijn? Herbekijk het startmoment op ons YouTubekanaal:

banner met logo's van Avansa, Samen Lievegem, Gemeente Lievegem, Leader, Provincie Oost-Vlaanderen, EU en Vlaamse overheid