Coronaproof sporten in Lievegem

Update coronamaatregelen vanaf 4.12.2021

Mondmaskers

 • Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar. • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers...
 • Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de sportinfrastructuur betreedt, behalve:
  o Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is
  (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  o Om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

Publiek

Indoor is publiek niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.

Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.

Bij meer publiek heb je als organisator niet langer twee opties:

 • Zonder Covid Safe Ticket kan je geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven.
 • Enkel met een Covid Safe Ticket is bij een outdoor evenement een publiek van meer dan 100 personen toegelaten als:
  - je de toestemming van je lokale bestuur hebt gekregen (nodig voor evenementen vanaf 100 personen outdoor)
  - je mondmaskers verplicht maakt. Verder hoef je geen beperkende maatregelen op te leggen
  - het publiek beperkt is tot maximum 75.000 personen
 • Ook voor massa-evenementen met minder dan 100 personen buiten kan je met een Covid Safe Ticket werken. Informeer de deelnemers in dat geval duidelijk op voorhand. Voor deze evenementen heb je geen toestemming van het lokaal bestuur nodig.
 • Meer info over het gebruik van het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand moeten net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket niet getest worden.

Indoor infrastructuur

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.

Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samenkomen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)

 • De CO2-meter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt.
 • Deze CO2-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
 • De CO2 meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan. Wordt de waarde van 1200ppm overschreden, bevelen we aan te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • wanneer je een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kan voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • in kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat je hiervoor over een actieplan beschikt.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere federale maatregelen.

Kantines

 • CST-controle vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23.00 uur

Kleedkamers

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan zo veel mogelijk.

We adviseren met aandrang om een actieplan voor het gebruik van kleedkamers uit te werken. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:

 • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
 • Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, bevelen we sterk aan om een CO2-meter te gebruiken.
 • Las een vrij tijdslot in waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
 • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
 • Beperk de capaciteit van de kleedkamer en vermeld de maximumcapaciteit op een zichtbare plaats.
 • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

Bijkomende maatregelen voor gemeente Lievegem:

Alle buitenschoolse sportactiviteiten liggen stil tot aan de kerstvakantie

Alle buitenschoolse sportactiviteiten van team sport zoals zwemlessen, multimove, sportsnack en activiteiten senioren en volwassenen worden stopgezet tot aan de kerstvakantie. Alle betrokkenen krijgen hierover ook een aparte mailing.

Sportkampen in de week van 03.01.2022

 • Wegens de coronamaatregelen is er een aangepaste planning van de gemeentelijke kerstsportkampen. Dit is een uitzonderlijke planning om het mengen van school- en klasbubbels zoveel mogelijk te vermijden. Het gemeentebestuur vraagt dan ook de kind(eren) zoveel mogelijk in te schrijven voor het sportkamp in de deelgemeente waar het kind school loopt.
 • Er zijn deze kerstvakantie enkel sportkampen voor kinderen van de lagere school.

Zwembad Den Boer

 • Elke individuele sporter is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden inzake social distancing en hygiëne en dient zich te gedragen volgens de richtlijnen.
 • Zwemmers met ziektesymptomen, zoals grieperig gevoel, neusloop en ongewone vermoeidheid, blijven beter thuis.
 • Reserveren is niet nodig.