Stedenbouwkundige verordening

Wat

De gemeenteraad van de gemeente Zomergem heeft op 21 december 2017 deze stedenbouwkundige verordening goedgekeurd. Deze geldt derhalve nog steeds op het grondgebied van de deelgemeente Zomergem.
Naar aanleiding van de fusie wordt deze verordening (van Zomergem) in het kader van de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening gebruikt als richtlijnen voor dossiers van alle deelgemeenten (dus ook voor Lovendegem en Waarschoot). Een Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor de gemeente Lievegem is in opmaak.