Bekendmaking intentie tot fusie

19 september 2017

Op dinsdag 19 september 2017 stelden de colleges van burgemeester en schepenen de plannen voor een fusie voor aan het grote publiek.

 

Principiële goedkeuring

28 september 2017

Op donderdag 28 september 2017 hebben de gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem gelijktijdig een bestuurlijke fusie principieel goedgekeurd.

Fusiewebsite online

29 september 2017

Daags na de principiële goedkeuring ging de fusiewebsite online.

 

Informatie- en inspraakvergaderingen

11 / 12 en 16 oktober 2017

- 11 oktober 20.00 u. in GC 't Schaapstuk in Zomergem

- 12 oktober 20.00 u. in de raadzaal in Lovendegem

- 16 oktober 20.00 u. in de Kring in Waarschoot

Na de informatievergaderingen van oktober, volgt een inspraakmoment.

 

23 november 2017

23 november, 20.00 u. zaal De Priem Beke

Op deze inspraakavond denken we in groepen na over de gezamenlijke toekomst van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Samen geven we vorm aan de nieuwe gemeente.

 

Onthulling nieuwe naam

1 december 2017

We onthullen het voorstel voor de nieuwe naam van de fusiegemeente in Kokorico. U stemde massaal op de vier voorstellen die een volksjury uitkoos, Lievegem kwam als grote favoriet uit de bus. Deze naam maakte deel uit van de definitieve beslissing door de drie gemeenteraden op 21 december 2017.

Definitieve beslissing

21 december 2017

De definitieve beslissing tot fusie werd genomen door de gemeenteraden van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem.

Goedkeuring dienstverleningsmodel

16 april 2018

Het dienstverleningsmodel is de eerste grote realisatie na de beslissing om te fuseren. Dit document kreeg vorm in verschillende etappes, in overleg met personeel en bestuur. De krijtlijnen van het nieuwe dienstverleningsmodel werden bepaald tijdens een inspiratieworkshop en een programmaworkshop met diensthoofden in november 2017.

Goedkeuring organisatiemodel

16 april 2018

De tekst over het toekomstig organisatiemodel kwam tot stand op basis van een interactieve sessie met het management van de drie gemeenten en OCMW’s in november 2017 en werd begin maart 2018 aangevuld met de indeling in teams.

Afkondiging decreet

25 april 2018

Het Vlaams Parlement keurt in de plenaire zitting de fusie van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem goed.

Eerste info- en teambuildingsmoment personeel

27 april 2018

Alle medewerkers van de zes besturen (drie gemeenten en drie OCMW’s) waren welkom tijdens een interactieve voor- of namiddag, waarbij info werd gegeven over de fusie.

Openbaar onderzoek straatnaamwijziging

mei - juni 2018

In de gemeenteraden van eind april en begin mei werden de namen vastgelegd die deel uitmaakten van het openbaar onderzoek in het dossier van de straatnaamwijziging.

Lancering Jeugdzomergids

14 mei 2018

In de Jeugdzomergids worden alle jeugd(sport)activiteiten voor deze zomer van de drie fuserende gemeenten gebundeld.

Vissen op gemeentelijke vijver Lovendegem

31 mei 2018

De Lovendegemse vissersclub heeft een voorwaardelijk gunstig advies verleend over het gebruik van de visvijver door inwoners van Waarschoot en Zomergem.

Gemeenteraadsverkiezingen

14 oktober 2018

De inwoners van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem kiezen de 29 gemeenteraadsleden voor de nieuwe fusiegemeente die van start zal gaan op 1 januari 2019. 

Start van de nieuwe gemeente

1 januari 2019

De drie gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem zijn nu één gemeente/rechtspersoon die alle rechten en plichten van de drie gemeenten heeft overgenomen. De verkozen ploeg gaat aan de slag.